canvas-AHW_CarlaVegterenWiljaStrating_verkeerssituatie20190709_JvK_Carla_Wilja_01

Carla Vegter en Wilja Strating dachten mee over de verkeerssituatie in hun buurt: 'Ons plan is een op een overgenomen'Water zoekt altijd de kortste weg, leerden we allemaal op school. Maar datzelfde geldt voor mensen. Na het afsluiten van de oprit Oosterpoort zochten automobilisten al snel naar sluiproutes door de Herewegbuurt. Hinderlijk voor de bewoners en bovendien onveilig voor spelende kinderen. Vandaar dat bewoners Carla Vegter en Wilja Strating samen met buurtgenoten meedachten over een oplossing. "Ons verkeersplan is een-op-een overgenomen. Daar zijn we ontzettend blij mee."

Spelende kinderen op straat en ouders die gezellig een praatje maken: zeker in de zomer is het een alledaags beeld in de Herewegbuurt. Dan is er niets hinderlijker dan automobilisten die jouw straat gebruiken als snelste route naar huis. "Na het afsluiten van de oprit Oosterpoort hadden bewoners van de Anna Paulownastraat klachten over sluipverkeer", vertelt Carla. "Bewoners die contact opnamen met de gemeente of de politie, werden van het kastje naar de muur gestuurd. Als wijkcomité hebben we de problemen daarom aangekaart bij Aanpak Ring Zuid. Daar werd meteen wat mee gedaan.”

De koppen bij elkaar

Tijdens de algemene ledenvergadering van het wijkcomité kwamen Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort met een voorstel voor een verkeersplan. “Maar daar konden wij ons helaas niet in vinden”, vertelt Wilja. “Je moet de buurt kennen om te weten wat de beste oplossing is.” In plaats van er een 'welles-nietes-spelletje’ van te maken, besloten de verkeerscommissie van het wijkcomité, Combinatie Herepoort en Aanpak Ring Zuid om de koppen bij elkaar te steken voor het smeden van een nieuw verkeersplan. Met elkaar is een idee ontstaan om de verkeersoverlast te beperken.

'We worden gehoord en serieus genomen en dat versterkt het gevoel dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn dat dit slaagt.'

Wilja Strating

Een nieuwe route

Het verkeer dat vanaf de Esperantokruising richting Hereweg gaat, moet voortaan via de Waterloolaan. "Het is straks niet meer mogelijk om via de achterliggende straten bij de Hereweg te komen", legt Carla uit. "En dat is precies ons doel. We hopen dat sluipverkeer onze buurt voortaan vermijdt." Daarbij krijgt de buurt alle ondersteuning van de aannemer. Wilja: “We worden gehoord en serieus genomen en dat versterkt het gevoel dat we er gezamenlijk voor verantwoordelijk zijn dat dit slaagt.”

Respect en waardering

De twee dames zijn dan ook zeer te spreken over de aanpak van de verkeersproblematiek in hun wijk. "Overlast heb je toch in deze fase", zegt Carla nuchter. "Maar als het goed is, krijgen we daar iets moois voor terug." Wilja vult aan: "Het allerbelangrijkste nu is de veiligheid. Die moet continu geborgd zijn en daar voelt iedereen zich verantwoordelijk voor. Ik heb echt respect en waardering voor deze aanpak."

Wilja Strating (links) en Carla Vegter (rechts). Foto: Jeroen van Kooten.


Lees ook: