canvas-esperantostraat1

Slimme Vraag: waarom zijn de voorsorteerstroken op de Esperantokruising weggehaald?Sinds 4 april is de spoorwegovergang bij de Esperantokruising afgesloten. Hierdoor zijn twee ‘nieuwe’ kruisingen ontstaan, die anders werken dan weggebruikers voorheen gewend waren. Een aantal van deze weggebruikers vraagt zich af waarom de voorsorteerstroken aan de kant van de Esperantostraat zijn weggehaald. Het antwoord op deze vraag heeft te maken met snelheidszones en met het vervallen van de spoorwegovergang.

De ‘oude’ Esperantokruising was een unieke kruising in zijn soort. De straten die naar de kruising toeliepen, waren allemaal onderdeel van een 30-kilometerzone, met uitzondering van de Helperzoom. De kruising zelf viel aan beide kanten van het spoor onder een 50-kilometerzone. In een 50-kilometerzone kun je namelijk verkeerslichten, zebrapaden en voorsorteerstroken aanleggen. Dit was dan ook geen overbodige luxe, gezien de complexiteit van de ‘oude’ Esperantokruising. Ook waren de voorsorteerstroken noodzakelijk voor het verkeer dat moest wachten voor de gesloten overgang. Zo kon het verkeer dat niet over het spoor hoefde, doorrijden als de overgang gesloten was.

30-kilometerzone

Met het opknippen van de kruising in twee delen, vervalt de 50-kilometerzone. De kruisingen aan beide kanten van het spoor zijn nu een 30-kilometerzone. Dit betekent dat het gelijkwaardige kruisingen zijn (verkeer van rechts gaat voor), zonder verkeerslichten en zonder extra belijning, zoals zebrapaden en voorsorteerstroken. Deze komen namelijk niet standaard voor in een 30-kilometerzone. Ook zijn de voorsorteerstroken niet meer nodig voor verkeer dat wacht voor een dichte spoorwegovergang. Vooral het vervallen van voorsorteerstroken is iets waar weggebruikers de eerste periode aan moeten wennen.

Waterloolaan

Aan de kant van de Helperzoom/Waterloolaan is er sprake van een uitzondering. Aan deze kant van het spoor is inmiddels ook een 30-kilometerzone, maar hier is nog wel extra belijning aanwezig zoals fietssuggestiestroken, drempelmarkering en zebrapaden. Dit heeft te maken met de veranderde verkeerssituatie in de Herewegbuurt. In overleg met het wijkcomité Herewegbuurt zijn er maatregelen genomen om de snelheid van weggebruikers te beperken en sluipverkeer door de wijk tegen te gaan. De belijning is hier onderdeel van.

Rood-witte barriers

De kruising Esperantostraat/Verlengde Lodewijkstraat is momenteel ingericht met rood-witte plastic barriers. Deze ‘nieuwe’ kruising heeft een tijdelijke inrichting vanwege de werkzaamheden voor Groningen Spoorzone tijdens de treinvrije periode van 6 mei tot en met 3 juni. Het terrein tussen de Esperantostraat en de zuidelijke ringweg wordt in die periode gebruikt voor het opslaan van materialen. In de zomer gaan we de kruising definitief inrichten, onder andere met het aanleggen van de trottoirbanden.

Foto's: Combinatie Herepoort


Lees ook: