canvas-Esperanto fietstunnel klein.jpg-aviary-20171206-112624

Slimme vraag: waarom kan de Esperantotunnel nog niet open?Op 3 april 2020 gaat de spoorwegovergang bij de Esperantostraat om veiligheidsredenen voorgoed dicht. Doordat hier een vierde spoor wordt aangelegd, gaan er meer treinen rijden. Fietsers, auto’s en bussen kunnen vanaf 3 april gebruik maken van de Helperzoomtunnel (zie onderaan een video met de voortgang van de bouw hiervan). Op de plek van de spoorwegovergang komt in de toekomst een fiets- en voetgangerstunnel. De planning is dat deze in 2025 open gaat. Waarom niet direct al? De tunnel ligt er toch al?

Het klopt dat de betonnen tunnelbak voor de fietstunnel al in 2017 is geplaatst. Dat is te zien op de volgende foto.

BD_Groningen_5-004
In 2017 is bij de Esperantokruising al de tunnelbak voor de fietstunnel aangelegd. Foto: Bouwfotografe.nl.

Zoals je op de foto hierboven ook kunt zien, ligt deze tunnelbak aan de zuidkant van de Esperantokruising. Na het plaatsen van de tunnelbak hebben we tegen de ringweg een tijdelijke noordbaan gebouwd. Deze loopt deels over de plek heen waar de tunnel komt.

Aanpak Ring Zuid - Diverse _ Foto ID-3791007 fiesttunnel Esperantokruising verkleind
De situatie nu: de tunnelbak ligt deels onder de constructie van de tijdelijke noordbaan. Er staan funderingspalen voor de in- en uitgangen. Foto: Raymond Bos.

De fietstunnel kunnen we dus pas afbouwen wanneer de tijdelijke noordbaan buiten gebruik wordt gesteld en is afgebroken. Dat gebeurt nadat het autoverkeer door de verdiepte ligging kan rijden. De planning is dat de verdiepte ligging in de zomer van 2024 open gaat voor verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen tot de fietstunnel opengaat het spoor passeren via het viaduct over de Hereweg, de fietstunnel bij station Europapark of de nieuwe Helperzoomtunnel.

Het plan voor de fietstunnel is ontstaan toen duidelijk werd dat de Helperzoomtunnel, het alternatief voor de spoorwegovergang, in het verlengde van de Helper Brink zou komen. De gemeente heeft toen de wens geuit om op de plek van de spoorwegkruising een tunnel voor fietsers en voetgangers aan te leggen. Voor deze extra tunnel was in eerste instantie geen budget. Daarom is de Esperantotunnel benoemd als een van de drie extra wensen (‘optimalisaties’). Bij de aanbesteding in 2016 heeft Combinatie Herepoort aangeboden om de drie extra wensen binnen het beschikbare budget te realiseren. De fiets- en voetgangerstunnel is daarom definitief aan het project toegevoegd.

Op pad met Cees

In de video hieronder zie je onze steward Cees Heuvingh bij de Esperantokruising. Hij neemt hierin ook een kijkje bij de bouw van de Helperzoomtunnel.


Lees ook: