Ontwerp Geheugenpaviljoen


Impressie 3 vanaf de brug

In het Zuiderplantsoen was nog één onderdeel open gelaten. Kunstpunt is opdrachtgever om dit stuk van het Zuiderplantsoen in te vullen. Kunstpunt heeft al op meerdere manieren en via verschillende kunstwerken een bijdrage geleverd aan de zuidelijke ring.

Het ontwerp

Leidend voor het ontwerp was de vraag van omwonenden naar plekken van ontmoeting, verblijf en activiteit. In reactie daarop heeft Kunstpunt verschillende kunstenaars gevraagd een schetsontwerp te maken. Een kunstcommissie, die breed is samengesteld met bewoners, een stedenbouwer, aannemers Combinatie Herepoort en Kunstpunt als coördinator van de kunstopdracht, koos unaniem voor het voorstel van Studio L A, een samenwerkingsverband van de ontwerpers Lorien Beijaert en Arna Mačkić.

Geschiedenis van Groningen

De eerste ontmoetingsplek kun je al zien en bezoeken, het Geheugenbalkon, een uitkijkpunt langs de Hereweg. Als je er bovenop staat, heb je goed zicht op de werkzaamheden aan de ringweg. Voor Studio L A was de geschiedenis van Groningen het uitgangspunt: “na onderzoek in de omgeving kwamen we erachter dat er veel lagen in de geschiedenis zijn geweest. Maar elke keer is de laag volledig weggevaagd en is er iets nieuws overheen gelegd zonder de herinneringen in leven te houden.” Het architectenduo kwam daarom met het idee om elementen uit de zuidelijke ringweg te hergebruiken en vertrekpunt te laten zijn van de nieuwe ontmoetingsplekken.

Oud en nieuw

In het ontwerp komen gedeelten van de oude weg, enkele dragers met liggers, terugkomen in het Geheugenpaviljoen en versmelten met nieuwe elementen. Zoals een podium onder het kunstwerk, een stalen constructie én een voor mensen onbereikbare daktuin van ruim 200m2 met veel verschillende planten die bijdragen aan de biodiversiteit, verkoeling bieden en hittestress tegengaan.

Kunstpunt en CHP

Kunstpunt werk nauw samen met Combinatie Herepoort aan het uitdenken van het Geheugenpaviljoen. Het ontwerp is nog in ontwikkeling, dus alle afbeeldingen die volgen, zijn nadrukkelijk impressies.

Impressie van het ontwerp van het geheugenpaviljoen

Impressie van het ontwerp van het geheugenpaviljoen

Impressie waterzijde

Impressie van het ontwerp vanaf de zuidoost kant

Impressie waterzijde brug

Impressie van het ontwerp vanaf de brug over het Oude Winschoterdiep

Zuiderplantsoen van bovenaf

Het beoogde Zuiderplantsoen van bovenaf, met rechts de locatie voor het beoogde geheugenpaviljoen

Impressie van de bovenzijde van het ontwerp

Impressie van de bovenzijde van het ontwerp met de (niet voor publiek toegankelijke) stadstuin

Impressie zuidwest

Impressie van het ontwerp vanuit het Zuiderplantsoen zelf