Zuiderplantsoen


Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep gaat de zuidelijke ringweg onder de grond. Bovenop de weg komen drie ‘deksels’, met daar bovenop een nieuw park: het Zuiderplantsoen. Dit park verbindt verschillende delen van de stad weer met elkaar. Deelgebied Zuiderplantsoen omvat de Herewegbuurt, het Sterrebos, de Oosterpoortbuurt en De Linie.

Deelprojecten

Deelgebied Zuiderplantsoen bestaat uit de volgende deelprojecten:

Zuidelijke ringweg onder de grond

Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep gaat de zuidelijke ringweg onder de grond. Dit is een afstand van ongeveer 1100 meter. De verdiepte ligging bestaat uit drie overdekte delen, met daartussen twee niet-overdekte delen.In beide richtingen krijgt de verdiepte ligging vier rijstroken. Op- en afritten zijn in de verdiepte ligging vanwege de veiligheid niet toegestaan. Volg hier het deelproject Bouw verdiepte ligging.

Nieuw park: het Zuiderplantsoen

Het Zuiderplantsoen gaat bestaan uit het groen op de deksels van de verdiepte ligging, het Sterrebos en de kantoortuin van het gebouw van DUO/Belastingdienst. In het park wisselen bos, zonneweides en open ruimten elkaar af. Het park is alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Zo groeit dit gebied uit tot de tegenhanger van het Noorderplantsoen. Je kunt er straks picknicken, sporten en misschien zelfs wel genieten van een openluchtconcert. Volg hier het deelproject Inrichting Zuiderplantsoen.

Zuiderplantsoen - oude winschoterdiep - 2030
Zuiderplantsoen - oude winschoterdiep - 2013

Het Zuiderplantsoen bovenop de zuidelijke ringweg, met woonwijk De Linie en de Oosterpoortbuurt. Links de oude, rechts de nieuwe situatie. Beweeg de oranje lijn heen en weer om de verschillen te zien.

Nieuwe verbinding Herewegbuurt en Oosterpoortbuurt met ringweg

Vanwege de aanleg van het Zuiderplantsoen verandert de wijze waarop de Herewegbuurt en de Oosterpoort zijn aangesloten op de zuidelijke ringweg. De op- en afritten bij de Hereweg vervallen. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe verbindingsweg tussen de Hereweg en de Brailleweg. Via deze nieuwe weg kun je straks vanaf de Hereweg naar het Julianaplein rijden en andersom. De op- en afrit bij de Oosterpoortbuurt is al gesloten (in 2018). Verkeer richting de Oosterpoortbuurt maakt voortaan gebruik van de afslag bij de Europaweg. Kijk voor hoe je straks van A naar B kunt ook op de routekaart op de pagina Autoroutes. Volg hier het deelproject Aanleg verbindingsweg Hereweg-Brailleweg (in deelgebied Julianaplein).

Hereweg Noordzijde 2030
Hereweg Noordzijde 2013

De Hereweg op de plek waar de zuidelijke ringweg onder de grond ligt. Je kijkt hier richting het zuiden. Links de oude, rechts de nieuwe situatie. Beweeg de oranje lijn weer om de verschillen te zien.

Sterrebos in ere hersteld

In de jaren 60 werd het Sterrebos doorsneden door de aanleg van de zuidelijke ringweg. Nu de zuidelijke ringweg onder de grond gaat, kunnen de twee delen van het bos weer één geheel worden. Volg hier het deelproject Inrichting Zuiderplantsoen.

Oude Winschoterdiep blijft open voor kleine bootjes

Het Oude Winschoterdiep blijft in de toekomst open voor kleine bootjes. De zuidelijke ringweg loopt straks onder het kanaal door. De diepte van het water is gemiddeld 50 cm; aan de westkant iets dieper en aan de oostkant iets minder diep. Ook nu is het kanaal afgesloten voor scheepvaart. De vaste brug in het verlengde van de Meeuwerderbaan blijft liggen. Je kunt er straks in een kano of een laag bootje onderdoor.

Fiets- en voetgangerstunnel bij Esperantostraat

Op de plek van de voormalige spoorwegovergang bij de Esperantostraat komt een nieuwe tunnel voor fietsers en voetgangers. Deze tunnel verbindt de parkdelen van het Zuiderplantsoen aan weerszijden van het spoor met elkaar. Dit versterkt het gebruik van het Zuiderplantsoen als het nieuwe grote park voor het zuiden van de stad. Fietsers en voetgangers kunnen via de tunnel van de Oosterpoortbuurt naar de Herewegbuurt. Volg hier het deelproject Aanleg Esperantotunnel.

Huurwoningen H.L. Wichersstraat afgebroken

Parallel aan de zuidelijke ringweg loopt de H.L. Wichersstraat. Om ruimte te maken voor de nieuwe zuidelijke ringweg, zijn de huurwoningen aan de noordzijde van deze straat afgebroken (in 2017). Ook muziekoefenruimte het ‘Viadukt’ en ‘Onderhoudswinkel Oosterpoort’, die letterlijk onder de zuidelijke ringweg zaten, moesten verdwijnen (in 2018). De huurwoningen aan de zuidzijde van de H.L. Wichersstraat zijn door de eigenaar (Lefier) gesloopt. Volg hier het deelproject Bouw verdiepte ligging.

Actuele werkzaamheden

Legenda

  • Werk in uitvoeringWerk in uitvoering

Brieven

Een overzicht van de bewonersbrieven vindt u in de Bibliotheek.