canvas-JvK_20150715_RichardWagenaar_3

Bij u in de straat (10): Laan van de Vrede

Sanne Heesterbeek28 september 2015West


Wat betekent het plan voor de zuidelijke ringweg voor de straat waarin u woont? Deze rubriek maakt dat duidelijk, in woord en beeld. In aflevering 10 de Laan van de Vrede. Deze weg, evenwijdig aan de ringweg, krijgt te maken met de veranderingen aan het Vrijheidsplein. Bewoner Richard Wagenaar maakt zich zorgen over de gevolgen voor zijn uitzicht.

Profielschets

De Laan van de Vrede loopt parallel aan de zuidelijke ringweg, aan de zuidzijde ervan. De weg loopt vanaf de Laan van de Vrijheid tot aan de Canadalaan. De straat wordt in tweeën gedeeld door de Paterswoldseweg.

,74058531350952fadc17318823df828b2c457ba0_f2308
De Laan van de Vrede (rood gemarkeerd). Bron: Google Maps

De Laan van de Vrede vormt de noordelijke rand van Corpus den Hoorn, de meest westelijke wijk van het zuidelijk deel van de stad Groningen. Het gebied werd in 1915 door de stad Groningen geannexeerd. Daarvóór behoorde het tot het grondgebied van de gemeente Haren. De wijk Corpus den Hoorn kwam tot stand tussen 1956 en 1960. Voor de stad Groningen was het de eerste grootschalige stadsuitbreiding van na de oorlog. De naam Corpus den Hoorn komt van een klooster dat in een hoek (‘hörn’) aan de weg Groningen-Paterswolde stond. Vandaar ook de aanduiding 'ter Hoorn'. Met ‘corpus’ wordt het land bedoeld dat een klooster zelf in gebruik had. Corpus den Hoorn staat dan ook voor het land van het klooster Maria ten Hoorn.

Op en langs de Laan van de Vrede zijn aan het eind van de jaren vijftig van de vorige eeuw galerijflats gebouwd met drie en vier bouwlagen. De zuidelijke ringweg was destijds nog niet aangelegd, maar in de tekeningen werd er al rekening mee gehouden.

De straatnaam herinnert aan de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding in 1945. Dat geldt ook voor andere wegen en straten in de omgeving, zoals het Vrijheidsplein, de Laan van de Vrijheid, de 16 Aprillaan (naar de datum waarop Groningen in 1945 is bevrijd), de Bezettingslaan, de Invasiestraat, de Distributiestraat en de Canadalaan.

Jarenlang was de Laan van de Vrede vanaf het Vrijheidsplein bereikbaar via de Laan van de Vrijheid. Bij de herinrichting van het Vrijheidsplein in 2007 is deze directe aansluiting verdwenen.

Tussen 2009 en 2011 is op de hoek van de Laan van de Vrede en het Vrijheidsplein het markante complex La Liberté verrezen. De naam La Liberté verwijst naar het Vrijheidsplein. Er is voor een Franse naam gekozen omdat het complex is ontworpen door een Franse architect: Dominique Perrault. Het complex bestaat uit twee torens, waarvan de grootste 72 meter hoog is. Daarmee is het een blikvanger en een herkenningspunt langs de zuidelijke ringweg. Het complex bevat sociale-huurappartementen van Patrimonium. Onderin het gebouw zit sinds deze zomer Apollo Hotel Groningen.

,4118836c957319d14d03484fa854bf22bfb3d7b_f2318
De bouw van een viaduct in de A7 bij de Laan van de Vrede, circa 1960, ter hoogte van het Vrijheidsplein. Foto Ben Buist, www.beeldbankgroningen.nl (2437-726).

Meer historische foto's van de Laan van de Vrede.

,08276211725e37437d0ac901e80e370e74d065c2_f2316
Het karakteristieke La Liberté is een niet te missen herkenningspunt bij het Vrijheidsplein. Foto: Wikipedia.

De Laan van de Vrede is een smalle straat die uit twee delen bestaat. In het gedeelte ten westen van de Paterswoldseweg liggen, tegen de zuidelijke ringweg aan, parkeerplaatsen haaks op de weg. De weg verbindt de Paterswoldseweg met de Laan van de Vrijheid.

Aan de andere kant van de Paterswoldseweg komt de Laan van de Vrede uit op de Canadalaan. In het verlengde van de weg ligt de Hoornsedijk, die langs het Noord-Willemskanaal loopt.

,512264330c9df149926418c0bf5abc794c6058f1_f2310
De Laan van de Vrede aan de westelijke kant van de Paterswoldseweg, gezien richting de Gasunie. Rechts achter de parkeerplaatsen, een groene aarden wal met geluidsschermen. Bron: Google Streetview.
,1413887916c3a4eb0ac35f390faf7a83866ce962_f2311
De Laan van de Vrede tussen de Paterswoldseweg en het Hoornsediep, kijken naar het oosten. Links achter de groenstrook ligt de zuidelijke ringweg. Bron: Google Streetview.

De Laan van de Vrede ziet er na de ombouw van de zuidelijke ringweg niet anders uit dan nu. Naar verwachting blijft in de nieuwe situatie de hoeveelheid verkeer gelijk.

Wel zijn er veranderingen in de directe omgeving. Zo wordt het Vrijheidsplein ongelijkvloers. Dat houdt in dat hier straks geen kruisend verkeer meer is. De verkeersstromen krijgen elk hun eigen baan. Bij appartementencomplex La Liberté en het daarin gevestigde Apollo Hotel komt daardoor het verkeer dichter bij de bebouwing. Het gaat om het verkeer vanuit de richting Drachten dat naar de westelijke ringweg gaat.

Doordat de oprit vanaf het Vrijheidsplein eerder invoegt op de zuidelijke ringweg, neemt voor de meeste andere woningen in de Laan van de Vrede de afstand tot het verkeer juist toe. Tussen de Laan van de Vrede en de zuidelijke ringweg komt een bredere groenstrook, met daarin een geluidsscherm.

Op de afbeeldingen hieronder is ook een belangrijke verandering voor fietsers te zien. In de huidige situatie moeten fietsers tussen Corpus den Hoorn en MartiniPlaza de op- en afrit van de zuidelijke ringweg gelijkvloers kruisen, zonder verkeerslichten. Vooral in de spits, als de auto’s bumper aan bumper passeren, is dit lastig en gevaarlijk. In de nieuwe situatie rijden de fietsers onder deze op- en afrit door. Dit betekent dat fietsers hier de zuidelijke ringweg sneller en veilig kunnen kruisen.

Een andere verandering is dat de zuidelijke ringweg ter hoogte van de Laan van de Vrede straks drie rijstroken per richting heeft in plaats van twee. Aan de kant van de Paterswoldseweg komt de zuidelijke ringweg iets dichter bij de galerijflats aan de Laan van de Vrede. Verder naar het westen ligt de ringweg juist iets verder van de woningen af.

,578540823fc25c659450c98bccacd18ac8626394_f2312
,86067546ad6390f33da709e3dab0bf7abc053818_f2313
Bovenaanzicht van de Laan van de Vrede, gezien vanaf appartementencomplex La Liberté. Boven de huidige situatie, eronder de toekomstige situatie na de ombouw van de zuidelijke ringweg.
,589471473a042331c3005a5de5fc1c7e3d52f379_f2314
,8673946600c9e3aa9cd6003fdb5e361ead8340d_f2315
De Laan van de Vrede, gezien vanaf La Liberté. Boven de huidige situatie, onder de toekomstige situatie.

Bolfoto Vrijheidsplein GR

JvK_20150715_RichardWagenaar_3
Foto: Jeroen van Kooten

Richard Wagenaar woont inmiddels zo'n acht jaar aan de Laan van de Vrede in de laatste galerijflat voor La Liberté. "Dit is echt een fantastisch plekje!", zegt de voormalige eigenaar van een kunstgalerie. "Ik woon mijn hele leven al in deze buurt. Ik kan me ook niet voorstellen dat ik ergens anders zou wonen." Maar met de plannen voor de aanpak van de zuidelijke ringweg is hij niet gelukkig. Hij maakt zich zorgen dat de uitvoering van die plannen er voor zal zorgen dat zijn uitzicht minder wordt.

Mening

Wagenaar wil graag zijn mening kwijt over de nieuwe plannen voor de zuidelijke ringweg. "Ik vind het helemaal niets", zegt hij stellig. "We zitten hier straks jaren in de puinhoop en het wordt er niet beter van." Zo komt de oprit vanaf het Vrijheidsplein richting de ringweg volgens Wagenaar een stuk dichter bij het markante appartementencomplex La Liberté en zijn eigen flat. "We krijgen hier pal voor de deur een enorme groene muur, die de ringweg scheidt van de flats. Ik heb me laten vertellen dat die wel zeven meter hoog wordt. Weg is m'n uitzicht. Officieel moet er zelfs een afstand van dertig meter tussen zo'n muur en een voordeur zijn. Nou, ik vrees dat dat straks niet het geval is."

"Ik vrees voor mijn uitzicht"

Richard Wagenaar

Overlast

"Ik hoop maar dat het straks met de overlast van geluid en fijnstof meevalt. Moeten ze bij Rijkswaterstaat niet zo'n blunder maken als jaren terug, toen de geluidsschermen bij de ring werden geplaatst. Die staan verkeerd om, op deze manier wordt het geluid juist over de muur heen getild.”

Geen gehoor

Wagenaar is niet gelukkig met de reactie van de gemeente op kritiek. "Heel veel omwonenden zijn tegen de plannen, maar ze krijgen geen gehoor. Sommige mensen zijn helemaal murw geslagen, maar ik hou m'n mond niet dicht." Wagenaar hoopt wel dat hij in zijn huis kan blijven wonen. "Het zou me niet verbazen als deze flats alsnog worden afgebroken. Dat zou jammer zijn, want ik blijf hier heel graag wonen."

Reactie projectbureau Aanpak Ring Zuid

We vinden het jammer dat Richard Wagenaar ontevreden is over het plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg: het project Aanpak Ring Zuid. Maar uiteraard respecteren we zijn mening. We willen wel een paar kanttekeningen plaatsen bij de kritische opmerkingen die hij maakt.

Om te beginnen: de oprit van het Vrijheidsplein naar de ringweg komt ter hoogte van de Liberté een paar meter dichter bij de bebouwing. Ter hoogte van de woning van Richard Wagenaar ligt de oprit na de ombouw van de ringweg juist een paar meter verder van de bebouwing af. Dus ook van zijn woning. Dat komt doordat de oprit korter wordt en de ringweg eerder bereikt.

De vernieuwde oprit wordt groener dan nu. Momenteel staan er glazen (plexiglas) geluidsschermen, straks groene. Het is een kwestie van smaak, maar wij denken dat dat er mooier uit zal zien en dat de schermen door de begroeiing minder opvallen. De weg wordt niet hoger dan nu. Momenteel ligt de ringweg hier 6 meter boven het maaiveld van de Laan van de Vrede. Dat blijft zo.

Over de geluidsschermen die verkeerd geplaatst zouden zijn, hebben we navraag gedaan bij Rijkswaterstaat. Het blijkt dat er in 2009/2010 inderdaad klachten zijn geweest van omwonenden over de geluidsschermen langs de toerit ter hoogte van de Laan van de Vrede. Rijkswaterstaat heeft hier onderzoek naar gedaan. Daaruit bleek dat er een scherm was geplaatst die het geluid weerkaatste in plaats van absorbeerde, zoals de bedoeling was. Rijkswaterstaat heeft op basis van dit onderzoek het betreffende geluidsscherm laten bekleden. Ook is er op de toerit ‘stil asfalt’ aangelegd. De omwonenden waren tevreden met deze oplossing.

We hebben ook navraag gedaan bij Woningstichting Patrimonium, de eigenaar van de flats aan de Laan van de Vrede. Directeur Auke de Vries verklaart dat Patrimonium niet van plan is deze flats af te breken. "Geen sprake van."

Tot besluit: de herinrichting van het Vrijheidsplein is een ingrijpende operatie. Het is nog niet te zeggen hoe lang die gaat duren en wanneer het werk begint. Dat bepaalt de aannemer straks, vermoedelijk in de loop van 2016, want dan is bekend aan wie het werk wordt gegund. De aannemer krijgt de opdracht hinder zo veel mogelijk te beperken, maar dat omwonenden en verkeer langere tijd last van de werkzaamheden zullen krijgen, is helaas onvermijdelijk.


Lees ook: