20230207 Vondellaan header - foto Aanpak Ring Zuid

Herinrichting Vondellaan begint met weghalen groen

John8 februari 2023Julianaplein


Maandag 13 februari beginnen we aan de Vondellaan met het weghalen van het groen. Het gaat om het deel van de Vondellaan ten noorden van de Van Iddekingeweg. De werkzaamheden zijn als voorbereiding op de herinrichting van de Vondellaan later dit jaar.

De Vondellaan krijgt een nieuwe inrichting vanwege de aansluiting op de zuidelijke ringweg. De nieuwe aansluiting leidt tot veel extra autoverkeer op de Vondellaan. Om de Vondellaan voor alle verkeersdeelnemers veilig te houden, krijgt de weg tussen de Van Iddekingeweg en de aansluiting bij het Julianaplein een andere inrichting. Zo komt er aan beide zijden van de weg een vrijliggend fietspad. De fietspaden worden gescheiden van de weg door een parkeerstrook en een uitstapstrook. Ook komen er veilige oversteekplekken voor voetgangers.

De Wijert_Vondellaan variant B_Impressie_20130410_W8
De nieuwe inrichting van de Vondellaan, met fietspaden aan beide zijden van de weg en oversteekplekken voor voetgangers.

Het besluit over de herinrichting is al in 2014 genomen, tegelijk met het vaststellen van de plannen voor de ringweg.

Groenstrook

Op 13 februari starten we met de voorbereidende werkzaamheden van de herinrichting van de Vondellaan. We halen de groenstrook en de heggen voor de flats aan de oostzijde van de Vondellaan weg. Deze verwijderen we volledig. Deze groenstrook komt hier voorlopig niet terug.

Vanaf 20 februari tot begin mei graven we sleuven aan de oostzijde van de Vondellaan, tussen de Henriëtte Roland Holststraat en de Van Iddekingeweg. Deze sleuven vullen we met zand zodat hier later kabels en leidingen in gelegd kunnen worden.

Na de zomervakantie beginnen we echt met de herinrichting van de Vondellaan.

20230208 plattegrond Vondellaan
De Vondellaan wordt heringericht.

Werkzaamheden Van Schendelstraat

Op het kruispunt Van Schendelstraat-Vondellaan plaatsen we in de week van 20 februari twee putten. We frezen het asfalt weg, graven een gat en vullen dit weer aan. De Van Schendelstraat is in die week niet bereikbaar via de Vondellaan. Dat geldt voor alle verkeer, dus ook voor voetgangers en fietsers. Het verkeer op de Vondellaan kan om de werkzaamheden heen door middel van verkeerslichten.

Mobiele informatiekeet

Woensdagmiddag 15 februari staat onze mobiele informatiekeet vanaf 15.00 uur in de buurt van het Gomarus College. Heb je vragen, opmerkingen of klachten over deze werkzaamheden? Kom gerust bij ons langs.

Aanpak Ring Zuid Burendag 25sept21 - Mariska de Groot - websize-1006
De mobiele informatiekeet. Foto: Mariska de Groot.

Lees ook: