canvas-DSC07732

Vertrouwen in aanpak zuidelijke ringweg Groningen

John28 maart 2019


Er is vertrouwen in het vervolg van de aanpak van de zuidelijke ringweg in Groningen. Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid en aannemer Combinatie Herepoort hebben goede afspraken gemaakt over het vervolg van het project. “Partijen willen er samen voor gaan en hebben concrete afspraken gemaakt hoe dit te doen.” Dit schrijft professor Hertogh in het vandaag gepresenteerde Plan van Aanpak 'Waar een wil is, komt een weg'.

Er zijn in de afgelopen maanden belangrijke stappen gezet door de projectorganisatie en de aannemer om de werkzaamheden vlot te trekken. De duidelijkheid over de bouw van de Helperzoomtunnel is hier een voorbeeld van. Er ligt nu een concrete planning voor 2019 en is er een doorkijk tot en met 2024.

Fleur Gräper, gedeputeerde Provincie Groningen en voorzitter stuurgroep Aanpak Ring Zuid: “Er is door alle betrokkenen hard gewerkt. Wij hebben het vertrouwen dat met de opvolging van deze aanbevelingen een stabiele basis wordt gelegd voor het verdere verloop van het project. Er ligt een plan waar we mee vooruit kunnen”.

Peter Westra, directeur Combinatie Herepoort: “Ik kijk met vertrouwen naar de toekomst. De handen moeten uit de mouwen om deze klus te klaren. Samen met Aanpak Ring Zuid hebben we een goede basis gelegd en zetten we de schouders onder het vervolg.”

Aanbevelingen in praktijk getoetst

Om te toetsen hoe de aanbevelingen in de praktijk werken, hebben Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort de aanbevelingen toegepast in het deelproject Helperzoomtunnel, met het doel de tunnel nog in 2019 te realiseren. De heer Hertogh heeft ook dit proces begeleid. De aanpak heeft als resultaat dat er overeenstemming is over de manier waarop de Helperzoomtunnel geplaatst kan worden. Op 12 maart jl. is bekend gemaakt dat alle seinen op groen staan om de tunnel dit jaar in te schuiven.

Met deze nieuwe werkwijze zijn de knelpunten, risico’s en kansen door beide partijen goed in beeld gebracht en besproken. Met het Plan van Aanpak kunnen beide organisaties stappen zetten naar een succesvolle samenwerking en realisatie van het project. Zo treffen de partijen op dit moment voorbereidingen voor de aanleg van de verdiepte ligging. Het gezamenlijke doel is om deze zomer te starten met de aanleg ervan.

Commissie-Hertogh

Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort hebben in september 2018 samen een commissie ingesteld met als doel te komen tot een verantwoorde voortgang van het project. Op 20 december 2018 presenteerde de Commissie-Hertogh het advies &"https://raymondbosfotografie.nl/" target="_blank">Raymond Bos Fotografie (pdf, 1.3 MB).

Lees hier:
- Plan van Aanpak Commissie-Hertogh, 20 maart 2019 (pdf, 1,7 Mb)
- Rapportage 'Waar een wil is, komt een weg', 17 december 2018 (pdf, 1,3 Mb)


Lees ook: