canvas-Ring Groningen (29)

Commissie-Hertogh volop aan het werk

Claudia31 oktober 2018


Op 18 september jl. werd bekend gemaakt dat Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort een adviescommissie in het leven hebben geroepen om oplossingsrichtingen aan te dragen voor het vervolg van de ombouw van de zuidelijke ringweg. Wat is de stand van zaken op dit moment?

De commissie kijkt hoe Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort het beste om kunnen gaan met een verantwoorde voortgang van het project. Het gaat daarbij om de planning van het project, de kwaliteit van de voorbereiding, de kwaliteit van het werk en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Er is bewust geen termijn afgesproken voor het uitbrengen van het advies, omdat het van belang is dat de commissie in alle rust tot gesprekken en adviezen kan komen. Wel is afgesproken dat de commissie na zes weken zou rapporteren over de voortgang. "De commissie is op dit moment volop aan het werk", aldus onafhankelijk voorzitter prof. dr. ir. M.J.C.M. Hertogh. "Na de aankondiging is de commissie zo snel mogelijk samengesteld. Op 1 oktober konden we starten met ons werk. We verdiepen ons in de materie en voeren veel gesprekken om oplossingsrichtingen in beeld te brengen en te analyseren. Op basis daarvan zullen wij advies uitbrengen. Het is een groot en ingewikkeld proces, dus dit kan niet binnen een paar weken. Bovendien is ons gevraagd om met unanieme conclusies te komen, ook dat kost tijd. Het is lastig op dit moment te zeggen hoeveel tijd we nog nodig hebben, maar wij zullen het advies zo snel mogelijk en uiterlijk voor het einde van dit jaar aanleveren aan onze opdrachtgevers."

Na ontvangst van het advies van de Commissie-Hertogh zullen de bestuurders van Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort kennis nemen van het advies en hierover samen besluiten nemen.

Ondertussen gebeurt er veel achter de schermen. Combinatie Herepoort werkt aan de ontwerpen en aan een nieuwe planning. Daarbij worden mogelijke versnellingsmaatregelen onderzocht. Ook kleinere werkzaamheden waarvoor al wel toestemming is, worden uitgevoerd, zoals het renoveren van het viaduct bij het Vrijheidsplein.


Lees ook: