canvas-Bouwfotografe.nl-31 Helperzoomtunnel

Groen licht voor plaatsen HelperzoomtunnelDe Helperzoomtunnel kan deze zomer worden geplaatst. Dat blijkt uit aanvullend grondonderzoek en aanpassingen in het ontwerp van Combinatie Herepoort. In de periode van 31 juli t/m 8 augustus 2019 wordt de tunnel geplaatst.

In mei 2018 kon het plaatsen niet doorgaan, toen bleek dat de grond op deze plek zich anders gedroeg dan op basis van de op dat moment beschikbare onderzoeken en berekeningen bij Combinatie Herepoort de verwachting was. Door aanvullend onderzoek is nu een duidelijk beeld ontstaan van de ondergrond. De grondsamenstelling bleek van een grotere diversiteit dan eerder onderzoek deed vermoeden. Er bleken bijvoorbeeld zwakke plekken te zitten in de potklei. Het plan voor het plaatsen van de tunnel is hierop aangepast.

Extra treinvrije periode

Het werk vindt plaats in de directe spooromgeving en gaat gepaard met hinder voor het treinverkeer. Dat vergt nauwkeurige afweging, omdat we hinder voor reizigers zo veel mogelijk willen beperken. ProRail heeft in afstemming met de vervoerders ruimte kunnen vinden voor een extra treinvrije periode van woensdag 31 juli 02.00 uur t/m donderdag 8 augustus 04.00 uur (194 uur).

Aanvullend grondonderzoek

Omgevingsmanager Bert Kramer van Combinatie Herepoort: “We hebben in de afgelopen periode aanvullend grondonderzoek uitgevoerd. Op basis hiervan is het plan voor het plaatsen van de tunnel aangepast. Zo maken we de twee schuifbanen waarop de tunnel op zijn plek geschoven kan worden, breder. Deze waren in 2018 tweeëneenhalve meter breed. Uit het aanvullende grondonderzoek concludeerden we dat we deze schuifbanen minimaal vijf meter breed moeten maken. Hierdoor wordt het gewicht van de tunnel gespreid over een groter oppervlak, wat meer stabiliteit geeft bij het inschuiven."

Gedeputeerde Fleur Gräper: “Het is goed nieuws dat de tunnel deze zomer op zijn plek geschoven kan worden en ProRail toestemming heeft kunnen verlenen om de werkzaamheden mogelijk te maken.” Wethouder Philip Broeksma: “De Helperzoomtunnel is een belangrijke verbinding tussen Helpman en de wijken ten oosten van het spoor. Daarom is het goed dat er nu weer vooruitgang is voor deze verbinding”. Erica Slump, Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat: “Het is een goede zaak dat Combinatie Herepoort nu verder kan met de aanleg van de tunnel. In samenwerking met prof. Hertogh van de TU Delft hebben de projectorganisaties Aanpak Ring Zuid, Combinatie Herepoort en ProRail in onderling overleg een oplossing gevonden en kunnen we verder met deze klus.”

Projectmanager ProRail Han Berends: “We willen graag meewerken aan de komst van de Helperzoomtunnel en tegelijk treinhinder voor reizigers zo veel mogelijk beperken. De extra treinvrije periode die we nu kunnen realiseren, benutten we daarom om ook andere spoorwerkzaamheden uit te voeren. Uiteindelijk profiteert iedereen als er straks meer veiligheid is voor wegverkeer en tegelijk meer treinverkeer kan plaatsvinden”.

Helperzoomtunnel

De Helperzoomtunnel gaat de bestaande spoorwegovergang bij de Esperantostraat vervangen. Hier komt een extra spoor en er gaan meer treinen rijden. Vanwege veiligheidseisen moet deze overgang over enige tijd dicht. Bij de Esperantostraat is geen ruimte om een tunnel aan te leggen. Daarom komt er een tunnel meer naar het zuiden, tussen de Helperzoom en de Duinkerkenstraat. Dankzij deze Helperzoomtunnel blijft er een verbinding voor auto’s, fietsers, bussen en hulpdiensten tussen Helpman/Coendersborg en de wijken aan de oostzijde van het spoor (Europapark, De Linie en De Oosterpoortbuurt).

Helperzoomtunnel 2
Impressie van de Helperzoomtunnel.
Helperzoomtunnel
De bouwplaats van de Helperzoomtunnel vanuit de lucht gezien. Links Helpman (Helperzoom), rechts Europapark (Duinkerkenstraat). Foto: Rijkswaterstaat.
plattegrond Helperzoomtunnel
De Helperzoomtunnel gaat onder het spoor door, in het verlengde van de Helper Brink, en sluit aan op de Duinkerkenstraat.

Titelfoto: Bouwfotografe.nl.


Lees ook: