canvas-20180925_110127 kozijnvervanging vondellaan

Woningen Vondellaan beter beschermd tegen toekomstig verkeerslawaaiAanpak Ring Zuid maakt 93 woningen in de stad extra geluidswerend. Het gaat om woningen waarbij het project Aanpak Ring Zuid veel effect heeft op het verkeerslawaai dat op de gevel komt. Momenteel worden nieuwe kozijnen met geluidswerend glas en suskasten geplaatst in woningen aan de Vondellaan.

De nieuwe zuidelijke ringweg gaat op veel plekken in de stad de hoeveelheid verkeerslawaai verlagen. Vooral in het gebied vanaf de Hereweg tot de Europaweg, waar de zuidelijke ringweg onder de grond verdwijnt. Ook maatregelen als stil asfalt en geluidsschermen zorgen voor minder verkeerslawaai van de ringweg.

Maar dat is niet het hele verhaal. Het project heeft ook effect op het verkeer op de wegen in de stad. In sommige straten wordt het rustiger, in andere juist drukker. Waar het drukker wordt, neemt het verkeerslawaai toe. Dat is niet altijd op te lossen, bijvoorbeeld met de aanleg van stil asfalt. Uit geluidsonderzoeken is gebleken dat bij 109 woningen de toename van het verkeersgeluid op de gevel hoger is dan wettelijk toegestaan. Na inpandig onderzoek bleek bij 93 van deze woningen het geluid binnenshuis te hoog. Bij deze woningen brengt Rijkswaterstaat geluidswerende maatregelen aan. Deze woningen staan in de Vondellaan, de Henriëtte Roland Holststraat, de Van Schendelstraat, de Van Leeuwenhoekstraat, de Helper Brink en de Hereweg.

Portieketagewoningen

Aan de Vondellaan gaat het om 62 portieketagewoningen, die in een periode van vier weken worden aangepakt. Aan de straatkant worden nieuwe kozijnen geplaatst met extra geluidswerend glas en suskasten (ventilatieroosters met een verhoogde geluidswering). De werkzaamheden zijn in september gestart. Bij elke woning is de klus binnen een dag geklaard.

Keurig gewerkt

Samen met Ron Doornenbal van aannemer Doornenbal uit Appelscha en René Kooij, de toezichthouder van Rijkswaterstaat, mogen we aanwezig zijn bij de eindopname van een woning aan de Vondellaan. De dag ervoor is hier een nieuw kozijn geplaatst. Bewoner Frank Menger en zijn ouders zijn erg te spreken over de uitgevoerde werkzaamheden. “Er is keurig gewerkt”, zegt Menger senior. “We zijn uitermate tevreden. We moesten van te voren alle spullen bij het raam wegschuiven. Met afdekvlies hebben ze de vloer afgedekt. Het werk heeft een paar uur geduurd. We mochten het nieuwe raam nog niet direct wassen. Als alle werkzaamheden in de straat voorbij zijn, komt er een glazenwasser en worden de ramen zowel aan de buiten- als de binnenkant schoongemaakt.” Frank merkt nu al een verschil. “Als er een bus langskwam, trilde het glas in het kozijn, dat is nu niet meer zo.”

20180925_104957 frank menger en menger sr
Bewoner Frank Menger (links) met zijn vader bij het nieuwe kozijn. Foto: Aanpak Ring Zuid.

Driedubbellaags glas

“Om het lawaai goed te kunnen weren, mogen er geen kieren zijn bij raam en kozijn”, legt René uit. “In het kozijn komt driedubbellaags glas met folie ertussen. Dat maakt het glas ook minder breekbaar. We laten het oude stelkozijn zitten en zetten het nieuwe kozijn er heel strak tegenaan. Hoe strakker, hoe beter. Zowel in het kozijn als in het raam zit een rubber, om alle kieren te dichten. Bovendien is het rubber bij de scharnieren niet onderbroken.” In plaats van een gewoon luchtrooster wordt een suskast geplaatst. In een suskast wordt de binnenkomende lucht langs absorberende materialen geleid, die een deel van de geluidenergie opnemen.

20180925_110936 plaatsen kozijn binnenzijde
Het plaatsen van het kozijn is een precies klusje. Foto: Aanpak Ring Zuid.

Voorbereiding

Aan de werkzaamheden ging een flinke voorbereiding vooraf. “We hebben bij alle woningen een vooropname gedaan”, zegt Ron. “Met alle bewoners hebben we de maatregelen besproken. Van elke woning zijn alle maten opgemeten en is een rapport opgesteld. Als de werkzaamheden uitgevoerd zijn, wordt gecheckt of alles volgens de tekeningen is gebouwd.” René vult aan dat er ook een geluidstest wordt gedaan. “Buiten zetten we dan een enorme luidspreker aan. Binnen in de woning meten we het geluid met een ontvangstmicrofoon. Zo kunnen we meten of de vereiste reductie wordt gehaald.”

Vier à vijf maanden

De aannemer is nog tot eind oktober bezig in de Vondellaan. Daarna is het de beurt aan de andere woningen die voor het project Aanpak Ring Zuid geluidswerend moeten worden gemaakt. De maatregelen verschillen per type woning. In totaal duurt de hele klus vier à vijf maanden. De woningen zijn op tijd klaar voordat het verkeerslawaai toeneemt.

Meer lezen

Plan De Wijert met daarin plannen voor Vondellaan.
Tracébesluit 2014: Akoestisch onderzoek hoofdrapport (pdf, 1,2 Mb)
Tracébesluit 2014: Akoestisch onderzoek deelrapport (pdf, 42 Mb)
Tracébesluit 2014: Verschillenrapport effecten OTB-TB (pdf, 1.4 MB) (pdf, 1,4 Mb)
Tracébesluit wijziging 2017: bijlage 3 Geluid (pdf, 21 Mb)


Lees ook: