canvas-IMG-20171211-WA0000 geluidsdoeken toerit Hoogkerk

Raad neemt motie geluidsproblematiek Buitenhof en Hoogkerk-Zuid aan

Claudia18 april 2018West


Vanmiddag heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over geluidsproblematiek die bewoners van de wijken Buitenhof en Hoogkerk-Zuid ten gevolge van de zuidelijke ringweg ervaren.

Aanleiding voor de motie is een brief hierover van de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH) aan het college van B&W en daaropvolgende inspraak in de raadscommissie Beheer en Verkeer op 11 april jl. In deze raadscommissie spitste het gesprek zich toe op de aanleg van de bus op- en afrit, en het feit dat hier aan het eind van het project stil asfalt wordt aangelegd, terwijl Combinatie Herepoort dit eerst aan het begin van de uitvoering had ingepland en dit ook aan de omwonenden heeft gecommuniceerd.

Het stille asfalt wordt daar aangelegd, omdat in de toekomstige situatie de weg hier wordt verbreed naar drie rijstroken. Dit houdt dus geen verband met de aanleg van de bus op- en afrit. Daarom is de aannemer vrij om zelf te bepalen wanneer dit stuk weg wordt aangepakt. Combinatie Herepoort was oorspronkelijk van plan dit deel van de ringweg in het begin van het project uit te voeren, maar heeft het vanwege factoren zoals bouwlogistiek, bereikbaarheid en onderhoud naar achteren geschoven. Wel heeft Combinatie Herepoort tijdelijke maatregelen getroffen bij de bus op- en afrit. Hoewel dat wettelijk gezien niet noodzakelijk is heeft Combinatie Herepoort hier een tijdelijk geluidsscherm geplaatst in de vorm van geluidsreducerende doeken over een lengte van ongeveer 200 meter. De Vereniging Wijkraad Hoogkerk geeft nu in hun brief aan dit niet afdoende te vinden. Ze ervaren nog steeds geluidsoverlast en vinden uitstel van dit onderdeel van de ringweg niet acceptabel.

In de motie verzoekt de gemeenteraad het college:

  • De mening van de raad omtrent de ongewenste verlenging van de geluidsoverlastperiode door de planningswijziging over te brengen bij de opdrachtgevers en de aannemer;
  • Mede met een beroep op de (morele) verantwoordelijkheid van de aannemer maatregelen te bepleiten die op de kortst mogelijke termijn tot effect hebben dat een geluidsniveau wordt gerealiseerd dat zo dicht mogelijk in de buurt komt als met de aanleg van stil asfalt;
  • De raad voor de zomer 2018 te informeren over de te nemen maatregelen.

De gemeente zal de motie agenderen in de stuurgroep.


Lees ook: