canvas-JvK_20130617_Geluidsscherm_02

109 adressen in aanmerking voor geluidsonderzoek binnen de woning

John Brouwer2 oktober 2014


Door de ombouw van de zuidelijke ringweg verandert het verkeersgeluid in de omgeving. In vergelijking met nu neemt het aantal woningen met geluidhinder zo’n 10 procent af. Dat komt onder andere doordat een deel van de weg verdiept wordt aangelegd. Ook wordt vaker gekozen voor de aanleg van ‘stil asfalt’. Toch zijn er ook adressen waar het geluid van het verkeer toeneemt. Dit komt door de aanpassingen aan de wegen in de stad. Bij 109 adressen wordt het geluidsniveau hoger dan de ‘toetswaarde’. Deze woningen komen in aanmerking voor een ‘binnenwaardeonderzoek’. De bewoners van deze adressen hebben deze week een brief gehad met een uitleg.


Bij het opstellen van het Tracébesluit is berekend wat de gevolgen zijn van de wijzigingen aan de zuidelijke ringweg en de omliggende straten voor het geluid bij de woningen in de buurt. Zoals de wet voorschrijft, is berekend hoeveel geluid er aan de buitenkant (op de gevel) van de woningen is in het jaar 2030, oftewel tien jaar na het uitvoeren van het project. Bij deze berekeningen is rekening gehouden met alle veranderingen aan de wegen en ook met veranderingen van de hoeveelheid verkeer. Verder is rekening gehouden met aanvullende maatregelen, zoals het plaatsen van geluidsschermen en de aanleg van ‘stil asfalt’.

Onderzoek

Bij woningen waarbij het geluid aan de buitenkant van de woning hoger is dan de toetswaarde, gaat Rijkswaterstaat onderzoeken of het verkeersgeluid binnenin aan de wettelijke eisen voldoet. Dat wordt een ‘binnenwaardeonderzoek’ genoemd. Blijkt hieruit dat het geluid boven de norm is, dan doet Rijkswaterstaat een voorstel aan de eigenaar voor maatregelen. Bijvoorbeeld het aanbrengen van geluidsisolerende materialen. Deze maatregelen worden betaald door Rijkswaterstaat. Deze onderzoeken worden waarschijnlijk gedaan aan het eind van de uitvoeringsperiode (die gepland staat voor 2015-2020).


Lees ook: