Gebruik je muis of touchscreen om te navigeren.

  • Situatie 2013
  • Impressie 2030

De Wijert


  • Aansluiting Vondellaan op de zuidelijke ringweg
  • Herinrichting Vondellaan
  • Nieuwe afrit (A28) richting centrum
  • Andere routes voor fietsers

Zo is het nu

De Wijert ligt in het zuiden van de stad Groningen. De wijk is opgesplitst in twee delen: De Wijert-Noord en het later aangebouwde De Wijert-Zuid. De wijk ligt tussen de wijken Helpman (ten oosten) en Corpus den Hoorn (ten westen). De Vondellaan is een belangrijke noord-zuidverbinding in De Wijert-Noord. De weg loopt vanaf de Van Ketwich Verschuurlaan richting binnenstad, en kruist onderweg via een rotonde de Van Iddekingeweg. De weg loopt onder de zuidelijke ringweg door en gaat dan over in het Hoornsediep. Het fietsverkeer maakt gebruik van fietsstroken langs de Vondellaan. Vanaf de zuidelijke ringweg is De Wijert te bereiken via de aansluiting aan de Van Ketwich Verschuurlaan (Groningen-Zuid).

De Vondellaan in de huidige situatie (2013).

Zo wordt het

Nieuwe aansluiting Vondellaan op zuidelijke ringweg

De Wijert krijgt via de Vondellaan een eigen aansluiting op de zuidelijke ringweg. Woon je in in De Wijert, dan kun je dus straks met de auto vanaf de Vondellaan de zuidelijke ringweg op, richting Hoogezand of richting Drachten. Ook omgekeerd kom je vanaf de zuidelijke ringweg via de Vondellaan sneller in De Wijert.

De nieuwe aansluitings van de Vondellaan op de zuidelijke ringweg. Links de Vondellaan, rechts de A28 vlak voor het Julianaplein.

Herinrichting Vondellaan

De directe verbinding gaat zorgen voor extra verkeer op de Vondellaan. Het wordt een stuk drukker op het noordelijke gedeelte, tussen de Van Iddekingeweg en de aansluiting op het Julianaplein. De verwachting is dat hier drie keer zo veel auto’s gaan rijden vergeleken met de situatie zonder de ombouw van de zuidelijke ringweg. Om de toename van het verkeer goed en veilig in te passen, wordt de weg anders ingericht. In overleg met de bewoners is gekozen voor een inrichting met vrijliggende fietspaden.

Fietspaden aan beide zijden van de weg

Tussen de rotonde en het Gomarus College komt aan weerszijden van de Vondellaan een vrijliggend fietspad. Deze fietsverbinding wordt daardoor veiliger.

Veilige en snelle fietsroute naar de binnenstad

De nieuwe fietspaden sluiten aan op het extra brede fietspad in twee richtingen langs het Noord-Willemskanaal richting de binnenstad. Deze route wordt ook veel gebruikt door bewoners van andere zuidelijke stadswijken. Fiets je vanaf de Van Lenneplaan naar de binnenstad, dan hoef je niet twee keer de Vondellaan over te steken. Het fietspad aan de westkant van de Vondellaan is vanaf de Van Schendelstraat in noordelijke richting geschikt voor verkeer in twee richtingen. Volg je dit fietspad, dan rij je onder de op- en afrit van de A28 door tot aan de Parkbrug.

Vrijliggende fietspaden op rotonde Vondellaan – Van Iddekingeweg

Ook de rotonde met de Van Iddekingeweg krijgt een vrijliggend fietspad. Als fietser kun je deze rotonde straks veiliger passeren.

Veilig oversteken

De zebrapaden in de Vondellaan blijven bestaan. De bushaltes krijgen een andere plek. Ter hoogte van de Henriëtte Roland Holststraat (bij het Gomarus College) komt een oversteekplaats met verkeerslichten. Scholieren die met de bus komen, kunnen hier veilig oversteken.

Bomen en parkeren

Voor de aanleg van de fietspaden moet een groot deel van de bomen worden gekapt. Voor elke boom die verdwijnt, komt er een nieuwe terug, deels in de omliggende straten. In de Vondellaan blijft ook minder ruimte over voor parkeren. 21 parkeerplaatsen in de straat verdwijnen. Daar staat tegenover dat er een nieuw parkeerterrein komt aan het Vondelpad, naast het Gomarus College. Dit parkeerterrein kun je bereiken via de Henriëtte Roland Holststraat. Zo blijft het totale aantal parkeerplaatsen in de omgeving gelijk.

Zuidelijke deel Vondellaan

Op het zuidelijke deel van de Vondellaan – het deel ten zuiden van de Van Iddekingeweg – blijft de toename van verkeer beperkt. Het wordt hier veel minder druk dan in het noordelijke gedeelte. Daarom verandert er hier minder. Vanaf de rotonde bij de Van Iddekingeweg tot aan de Jan Luykenstraat komen vrijliggende fietspaden. Als fietser hoef je dan niet meer over de rijbaan als er bussen staan. Bij de P.C. Hooftlaan komt een oversteekplaats met een vluchtheuvel. Zo kunnen voetgangers en fietsers hier gemakkelijker oversteken.

De rotonde Vondellaan - Van Iddekingeweg kijkend richting het zuiden.

A28-afrit Centrum

Automobilisten vanuit het zuiden (A28) kunnen straks via een nieuwe afrit naar het stationsgebied en de binnenstad. Deze nieuwe afrit loopt langs de rand van De Wijert. De afrit begint ter hoogte van de Van Iddekingeweg en eindigt op de kop van de Vondellaan. Aan het eind van de afrit staan verkeerslichten. Vanaf hier kun je als automobilist uitsluitend linksaf de Brailleweg op, richting centrum. Rechtsaf, de Vondellaan op, is niet mogelijk. De afrit heeft twee rijstroken. De verkeerslichten zijn nodig omdat ook het verkeer vanaf de Vondellaan richting het centrum kan.

Inpassing A28

De nieuwe afrit komt dichterbij dan de huidige weg bij de woningen in de Multatulistraat en de Molukse Evangelische Kerk aan de Van Eedenstraat. Om toch voldoende ruimte tot de bebouwing te houden, wordt de A28 iets naar het westen opgeschoven. Langs de afrit komt ter hoogte van de Multatulistraat een geluidsscherm. De A28 en de afrit krijgen stiller asfalt dan nu.

Bewoners van De Wijert konden bij de inspraak over het Ontwerp-Inrichtingsplan in 2013 kiezen uit drie opties voor de inrichting van de Vondellaan:

1. Extra brede fietsstroken met groene middenberm
2. Vrijliggende fietspaden aan beide zijden
3. Vrijliggend fietspad in twee richtingen aan westzijde Vondellaan

De meeste bewoners gaven de voorkeur aan optie B. Deze keuze is in het plan opgenomen.

De situatie ter hoogte van de Molukse Evangelische Kerk (het ronde gebouw) in de Van Eedenstraat.

Wat verandert er in dit deelgebied voor de fietsers?

  • Fietsoversteek met verkeerslichten Hoornsediep – Brailleweg
  • Dubbelzijdig fietspad langs de Brailleweg
  • Voetgangersbrug of fietstunnel Papiermolen
  • Veilige fietsroute Vondellaan – Brailleweg