canvas-20171214_092542 krant groningen bereikbaar #11 foto John Brouwer

Krant Groningen Bereikbaar #11 met advies om spits te mijden

John14 december 2017


Dinsdag en woensdag viel hij weer op de mat bij honderdduizenden huishoudens in Groningen en Drenthe: de krant van Groningen Bereikbaar. De krant, die twee keer per jaar verschijnt, brengt het laatste nieuws over de projecten aan weg en spoor in en om de stad. Natuurlijk besteedt de krant ook aandacht aan Aanpak Ring Zuid.

In het openingsartikel van de krant adviseert verkeerskundige Hans Vissers van Groningen Bereikbaar om tijdens de komende werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg de spits te mijden. “De aannemer heeft als eis van Aanpak Ring Zuid meegekregen dat de tijdelijke weg in de spits voldoende ruimte moet bieden voor 12.000 auto’s. Meer is gezien de krappe ruimte ook niet haalbaar. Maar op de zuidelijke ringweg rijden nu in de ochtendspits al 13.600 auto’s. In de avondspits zijn het er zelfs 15.000. Met het huidige verkeersaanbod gaan er dus grote opstoppingen ontstaan.” Als alternatieven noemt Vissers onder andere de trein, de bus, de fiets en het gebruik van de P+R-terreinen rond de stad.

Verder schrijft de krant over Aanpak Ring Zuid over de drie extra wensen in het ringwegplan die definitief doorgaan en de start van de voorbouw van de Helperzoomtunnel. De gemeente blikt terug op het verleggen van vijf kilometer riool om de ombouw mogelijk te maken. Ook is er een gesprek met twee medewerkers van het Loket Verkeer en Werkzaamheden.

Westelijke ringweg

Andere onderwerpen in de krant zijn onder andere het voornemen van gemeente en provincie om ook de westelijke ringweg van Groningen verkeerslichtvrij te maken en de nieuwe zuidelijke entree van station Groningen. Wethouder Paul de Rook beantwoordt negen vragen over een fietsvriendelijke Korreweg. Het UMCG licht toe wat zij doet om de medewerkers per fiets naar het werk te laten komen. Stadshistoricus Beno Hofman blikt terug op het Verkeerscirculatieplan, dat veertig jaar geleden de binnenstad en zeker ook de bevolking verdeelde. Daarbij ook weer enkele bijzondere historische foto's.

Groningen Bereikbaar

De krant is een uitgave van samenwerkingsorganisatie online (pdf, 3.6 MB) te lezen.

GB11 p18 A1 Hulpvaardige agent 2290_14297
Een hulpvaardige agent wijst een binnenstadbezoeker op de Vismarkt de weg, de dag na de invoering van het Verkeerscirulatieplan (september 1977). Foto Bureau Voorlichting gemeente Groningen, Groninger Archieven (2290_14297).

Lees ook: