Krant Groningen Bereikbaar #9 met special over Aanpak Ring Zuid

John9 november 2016


Volop aandacht voor Aanpak Ring Zuid in de huis-aan-huiskrant van Groningen Bereikbaar die deze week in grote delen van Groningen en Drenthe wordt verspreid.

De krant van Groningen Bereikbaar verschijnt twee keer per jaar en biedt nieuws over alle projecten aan weg en spoor in en om de stad Groningen. De editie die deze week verschijnt, nummer 9 (pdf, 14 MB) (pdf), bevat een speciaal katern over de wijze waarop Combinatie Herepoort de zuidelijke ringweg gaat ombouwen. De krant bevat onder andere informatie over de planning van de werkzaamheden. Ook wordt toegelicht wat er gebeurt om de stad tijdens de ombouw bereikbaar te houden. Verder komen Ton Swanenberg en Thomas Brand aan het woord, de directeuren van respectievelijk Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort. Stadshistoricus Beno Hofman is in de geschiedenis gedoken van de stadspoort waarnaar de aannemerscombinatie is vernoemd: de Herepoort.

De krant bevat verder informatie over projecten als Groningen Spoorzone, de wijzigingen in de binnenstad voor fietsers en bussen en de vernieuwing van station Assen. Ook is er weer een actuele overzichtskaart van alle bereikbaarheidsprojecten in en rond de stad.

Bijlage

De krant zit als bijlage bij de plaatselijke huis-aan-huisbladen Groninger Gezinsbode, Gezinsblad Assen, HS-krant, Noorderkrant, Veendammer, Roder Journaal en Westerkwartier. Daarnaast is de krant verkrijgbaar in het informatiecentrum van Groningen Vernieuwt op de Grote Markt, de bussen van Q-Buzz en de noordelijke treinen van Arriva. De oplage is verhoogd tot 300.000 exemplaren.

Groningen Bereikbaar

Groningen Bereikbaar is een samenwerkingsorganisatie die zorgt voor afstemming en coördinatie van alle bereikbaarheidsprojecten en -werkzaamheden in de komende jaren in en rond de stad Groningen.


Lees ook: