canvas-Wens fietstunnel web.jpg-aviary-20171206-111729

Drie extra wensen Aanpak Ring Zuid gaan doorHet is definitief. Binnen het project Aanpak Ring Zuid gaan de fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor ter hoogte van de huidige spoorwegovergang bij de Esperantostraat en de volledige aansluiting van de Europaweg op de zuidelijke ringweg er komen en krijgt het Julianaplein een groenere aanblik. Dit heeft de Stuurgroep Aanpak Ring Zuid besloten. Daarnaast is geconstateerd dat er meer tijd nodig is voor de afronding van het ontwerp. Ondertussen gaan diverse voorbereidende werkzaamheden gewoon door, zoals het verleggen van kabels en leidingen, de geplande werkzaamheden tijdens de treinvrije periodes en de voorbereidingen voor de aanleg van de tijdelijke wegen.

De drie ‘optimalisaties’ zijn bij gunning al opgenomen in de overeenkomst met Combinatie Herepoort. Ruim een jaar later constateert de stuurgroep dat zij binnen budget en planologisch uit te voeren zijn en worden zij definitief in het project opgenomen:

  • De ‘Esperantotunnel’ verbindt de parkdelen van het nieuwe Zuiderplantsoen aan weerszijden van het spoor. Dit versterkt het gebruik van het Zuiderplantsoen als het nieuwe grote park voor het zuiden van de stad en verbetert het fietsnetwerk.
  • Met de volledige aansluiting van de Europaweg op de zuidelijke ringweg kunnen auto’s ook via het Europaplein naar het oosten (richting Hoogezand) en omgekeerd.
  • Het nieuwe Julianaplein wordt vanuit verschillende kanten gezien zo groen mogelijk.
Wens fietstunnel web.jpg-aviary-20171206-111729
Extra wens: fiets- en voetgangerstunnel Esperantostraat.
Europaplein - extra wens
Extra wens: volledige aansluiting Europaweg op zuidelijke ringweg
Impressie Julianaplein web
Extra wens: groenere aanblik Julianaplein.

Herijking

In de Realisatieovereenkomst (ROK) Aanpak Ring Zuid Groningen hebben Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente in 2014 met elkaar afgesproken dat zij op drie momenten de financiële balans opmaken op basis van een prognose van de raming en het risicoprofiel, het geheel van risico’s voor het project. Na de start aanbesteding in 2014 en de gunning in 2016 is de ‘herijking’ het derde moment. Het herijkingsmoment in het project ARZ is uniek en speciaal in het leven geroepen als extra beheersmaatregel om te voorkomen dat de projectkosten te hoog worden. De herijking is ook het moment om definitief te besluiten over het wel of niet toevoegen van de drie extra wensen van de stuurgroep Aanpak Ring Zuid aan het project.

Uitwerking ontwerp

Om te kunnen bepalen hoe het project er financieel voor staat, heeft Combinatie Herepoort een herijkingsdossier opgesteld. Een onderdeel van dit dossier is het uitgewerkte definitieve ontwerp. Het blijkt dat Combinatie Herepoort op dit moment meer tijd nodig heeft om het definitieve ontwerp goed af te ronden. Het is nu aan Combinatie Herepoort om te bepalen hoeveel tijd hiervoor nodig is. De partners in het project zetten zich in om in dit proces samen met Combinatie Herepoort op te trekken en de gevolgen voor de planning te beperken. De werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg zelf zullen beginnen als het definitief ontwerp klaar is. De oplevering van het project is nog steeds voorzien in 2021.

Voorbereidende werkzaamheden

De komende periode gaan de voorbereidende werkzaamheden gewoon door. Het gaat om het verleggen van kabels en leidingen, de voorbereidingen voor de aanleg van tijdelijke wegen, de geplande werkzaamheden tijdens de treinvrije periodes (de eerstvolgende is van zaterdag 18 november om 0.20 uur tot en met maandag 20 november om 04.20 uur) en het kappen van bomen overeenkomstig de verleende vergunningen. Parallel aan dit proces organiseert Combinatie Herepoort binnenkort inloopbijeenkomsten voor de omgeving, om aandachtspunten op te halen voor het ontwerp en de uitvoering ervan.


Lees ook: