canvas-Europaplein 02

Uitspraak Raad van State: bomen ten oosten van het spoor kunnen worden gekaptVandaag vond de zitting bij de Raad van State plaats over vijf omgevingsvergunningen voor bomenkap, namelijk in het gebied bij de Julianavijver en op de taluds van de ringweg bij de toekomstige verdiepte ligging. De Vleermuiswerkgroep Groningen (VWG) en de Natuur en Milieufederatie waren hiertegen in beroep gegaan. Vooruitlopend op de uitspraak in deze zaak had de Raad van State op 13 november 2017 vier van de vijf vergunningen geschorst. Vandaag heeft de Raad van State de schorsing van bijna de helft van deze vergunningen opgeheven. Dit betekent dat Combinatie Herepoort de bomen in het gebied ten oosten van het spoor mag gaan kappen.

Over het resterende deel van de vergunningen moet de Raad van State nog de uitspraak doen of zij terecht zijn verleend. De uitspraak hierover wordt binnen zes weken verwacht.

In november 2017 is Combinatie Herepoort begonnen met het kappen van bomen waarvoor de vergunningen onherroepelijk waren: bij de Muntinglaan/Laan van de Vrede, langs de A28, bij de Laan Corpus den Hoorn, het Vrijheidsplein, het Helperpad en de westelijke ringweg.

Voor de ombouw van de zuidelijke ringweg is het nodig om bomen te kappen of te verplanten. Het gaat met name om bomen op de taluds. De taluds verdwijnen, omdat de hoogte van de ringweg gaat wijzigen, onder andere vanwege de verdiepte ligging. De bomen moeten nu al worden gekapt, omdat er grondbelasting moet worden aangebracht, die vervolgens tijd nodig heeft om in te klinken. Overigens hoeven voor de aanleg van de tijdelijke wegen niet extra bomen te verdwijnen.

In totaal gaat het om het kappen en verplanten van circa 550 bomen en het verwijderen van circa 80.000 m2 houtopstanden. Daarvan worden 112 bomen verplant. Voor elke boom die verdwijnt, komt ten minste één nieuwe terug.


Lees ook: