canvas-streetview muntinglaan 2

Start met kappen van bomen en houtopstanden

Niels ten Have10 november 2017Helpman/CoendersborgJulianapleinWest


Voor de ombouw van de zuidelijke ringweg is het nodig om bomen te kappen of te verplanten. Dat doen we vanaf maandag 13 november 2017. We beginnen met het kappen van bomen op de plekken waarvoor de vergunning is verleend. Dat betekent dat we starten in de omgeving van de Muntinglaan/Laan van de Vrede, langs de A28, Laan Corpus den Hoorn, Vrijheidsplein en Helperpad. Binnenkort is ook de planning bekend voor de overige gebieden.

In totaal gaat het om het kappen en verplanten van circa 550 bomen en het verwijderen van circa 80.000 m2 houtopstanden. Een houtopstand is een ‘verzameling’ van (groepjes) bomen op een aaneengesloten oppervlakte. Na het kappen wordt het hout afgevoerd, de takken versnipperd, de stammen afgevoerd en de stronken en wortels gefreesd.

Opslagplaatsen te verplanten bomen

We gaan 112 bomen verplanten. Dit betekent dat we ze uitgraven en verhuizen naar tijdelijke opslagplaatsen. Vanaf deze opslagplaatsen worden ze later naar hun nieuwe plek vervoerd.

Eventuele hinder

Kettingzagen, snipperaars, stobbenfrezen en grote voertuigen (kranen) kunnen, meestal kortdurende, (geluids)hinder veroorzaken. We streven ernaar de werkzaamheden overdag uit te voeren. Een enkele keer kan het nodig zijn om ook ’s avonds en/of ‘s nachts door te werken. Bij de avond- en nachtwerkzaamheden is extra verlichting nodig. Het licht wordt zo veel mogelijk beperkt tot het werkterrein, zodat hinder voorkomen wordt.

Bereikbaarheid

Het kan voorkomen dat er in de periode van kappen omleidingsroutes of verkeersmaatregelen gelden, zoals het afsluiten van één van de rijbanen. De omleidingen worden dan aangegeven met borden.

Waarom?

De zuidelijke ringweg ligt nu verhoogd, op een dijklichaam. Op de hellingen (taluds) staan heel veel bomen en houtopstanden. In de nieuwe situatie gaat de hoogte van de ringweg wijzigen, bijvoorbeeld door de verdiepte ligging. Dat betekent dat de meeste taluds moeten verdwijnen, inclusief de bomen en houtopstanden. Het streven is om zo veel mogelijk van deze bomen alsnog te behouden. Maar in veel gevallen is dat helaas niet mogelijk. Het verwijderen van de bomen is dus onvermijdelijk. Voor elke boom die verdwijnt, komt ten minste één nieuwe terug.


Lees ook: