canvas-TVP 3 21

Raad van State wacht met uitspraak over tijdelijke wegen tot uitspraak is gedaan over een aantal kapvergunningen

Claudia14 december 2017Zuiderplantsoen


Bij de Raad van State vond op 29 november jl. een zitting plaats naar aanleiding van een schorsingsverzoek dat de Vleermuizenwerkgroep Groningen had ingediend tegen de aanleg van de tijdelijke infrastructuur. Zoals verwacht heeft de Raad van State vandaag de vergunning voor de tijdelijke infrastructuur geschorst tot het moment dat uitspraak is gedaan over een aantal kapvergunningen.

De aanleg van de tijdelijke wegen begint op zijn vroegst medio maart volgend jaar. De gemeente en aannemer Combinatie Herepoort betoogden daarom tijdens de zitting in november dat de Vleermuizenwerkgroep geen spoedeisend belang heeft, en dat het verzoek daarom zou moeten worden afgewezen. De rechter vroeg zich daarop af of de aannemer niet zou kunnen wachten op de uitspraak in de bodemprocedure over de bomenkap. Dit omdat hij de tijdelijke weg niet kan aanleggen als hij de bomen niet mag kappen.

Voordat de werkzaamheden kunnen starten moet een aantal bomen worden gekapt. Omdat er nog een procedure loopt tegen een deel van de kapvergunningen – ook aangespannen door de Vleermuizenwerkgroep – heeft de Raad van State de vergunning voor de tijdelijke infrastructuur geschorst tot het moment dat uitspraak is gedaan over deze kapvergunningen. De verwachting is dat die uitspraak in januari wordt gedaan.

De uitspraak van de Raad van State heeft op dit moment géén gevolgen voor de werkzaamheden van de tijdelijke wegen, omdat die pas in het voorjaar starten.

Inmiddels is het grootste deel van de bomen bij de ringweg gekapt, omdat de bezwaren van de vleermuizenwerkgroep zich slechts richten tegen een deel van de bomenkap. In de afgelopen periode zijn de bomen gekapt bij de Muntinglaan/Laan van de Vrede, langs de A28, bij de Laan Corpus den Hoorn, het Vrijheidsplein en de westelijke ringweg.

Nadat de Raad van State deze week de schorsing van de kapvergunning van de bomen in het gebied ten oosten van het spoor heeft opgeheven, is Combinatie Herepoort ook met deze bomenkap begonnen.


Lees ook: