canvas-Esperantokruising 02

Raad van State buigt zich over schorsingsverzoek Vleermuizenwerkgroep tijdelijke wegen

John30 november 2017


Bij de Raad van State vond gisteren een zitting plaats over het schorsingsverzoek voor de tijdelijke infrastructuur dat de Vleermuizenwerkgroep Groningen (VWG) heeft ingediend. De Raad van State doet binnen twee weken uitspraak.

Voor een verzoek tot schorsing is vereist dat de VWG een spoedeisend belang heeft. Daarbij weegt de Raad van State de belangen tegen elkaar af. Aannemer Combinatie Herepoort en de gemeente Groningen betoogden tijdens de zitting het schorsingsverzoek van de VWG voorbarig te vinden. De aanleg van de tijdelijke wegen begint namelijk pas op zijn vroegst medio maart volgend jaar, nadat de bomen zijn gekapt. Van spoedeisendheid is daarom geen sprake.

Bovendien loopt de procedure van de VWG tegen het kappen van de bomen nog. De tijdelijke wegen kunnen alleen aangelegd worden als de bomen voor die tijd zijn gekapt. Over deze bomenkap vindt op 12 december een zitting bij de Raad van State plaats. Naar verwachting volgt de uitspraak daarover in januari 2018. Dat betekent dat ruim voordat de aanleg van de tijdelijke wegen begint, duidelijk is of de bomen een eventuele belemmering zijn voor de start van de werkzaamheden.

Een groot deel van de bomen is overigens al gekapt, omdat de bezwaren van de WVG zich slechts richten op een deel van de bomenkap.

De Raad van State gaf gisteren in haar zitting aan, dat zij overweegt om de vergunning voor de tijdelijke infrastructuur te schorsen tot het moment dat over de bomenkap uitspraak is gedaan (naar verwachting in januari). Mocht de Raad van State hiertoe vanwege de belangenafweging overgaan, dan heeft dat op dit moment géén gevolgen voor de werkzaamheden.


Lees ook: