canvas-Zuid ring Groningen (10)

Deel bomenkap wacht op uitspraak Raad van StateOp 12 december a.s. vindt de zitting bij de Raad van State plaats over een deel van de omgevingsvergunningen voor het kappen van bomen. Dit naar aanleiding van het beroep dat de Vleermuiswerkgroep en de Natuur en Milieufederatie hier tegen hebben ingesteld. De Raad van State heeft vandaag beslist dat Combinatie Herepoort moet wachten met het kappen van deze bomen tot de zitting heeft plaatsgevonden en hierover een uitspraak is gedaan. Dit heeft geen gevolgen voor de bomenkap waar Aanpak Ring Zuid vandaag mee begonnen is. Hiervoor zijn de vergunningen al onherroepelijk.

Combinatie Herepoort is vandaag begonnen met het kappen van bomen als voorbereiding op de ombouw van de zuidelijke ringweg. Dat gebeurt bij de Muntinglaan/Laan van de Vrede, langs de A28, bij de Laan Corpus den Hoorn, het Vrijheidsplein en het Helperpad. Deze bomenkap kan gewoon doorgaan.

Daarnaast had Combinatie Herepoort vergunningen gekregen voor het kappen van bomen op andere plekken, zoals bij de Julianavijver en op de taluds van de ringweg bij de toekomstige verdiepte ligging. De Vleermuiswerkgroep en de Natuur en Milieufederatie hebben hiertegen beroep ingesteld. Tevens hebben zij een verzoek voor een voorlopige voorziening ingediend, met de vraag de kap van deze bomen op te schorten. In de uitspraak hierop heeft de Raad van State beslist dat deze bomen in afwachting van de uitspraak over het beroep nog niet gekapt mogen worden. Reden is dat de zitting over het beroep al op korte termijn plaatsvindt en er volgens de Raad van State nog ruimte zit in de planning van Combinatie Herepoort. Op basis daarvan heeft de Raad van State de voorlopige voorziening toegewezen.


Lees ook: