canvas-Gemeente geeft vergunning voor aanpassen Papiermolen

Raad van State buigt zich over beroepen op monumentenvergunning Papiermolen

John12 april 2016Julianaplein


Op 14 maart 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een zitting gehouden waarin de beroepen tegen de monumentenvergunning van de Papiermolen zijn behandeld. De Raad van State is van plan om binnen zes weken uitspraak te doen.

Voor het project Aanpak Ring Zuid is onder meer een aanpassing van De Papiermolen nodig. Het nieuwe Julianaplein vraagt namelijk meer ruimte dan het huidige verkeersplein met verkeerslichten. De ligweide van het zwembad moet iets worden verkleind en op een andere manier worden vormgegeven. Het groene karakter van de ligweide blijft in het plan zo veel mogelijk behouden, onder andere door de aanleg van een groene wal tussen de ligweide en het nieuwe Julianaplein. Ook worden de vijvers anders ingericht. Meer informatie over het plan is te vinden in aflevering 9 van onze rubriek Bij u in de straat.

Omdat De Papiermolen een rijksmonument is, moest bij de gemeente voor deze aanpassingen een monumentenvergunning worden aangevraagd. Vanaf 20 augustus 2015 heeft de gemeente de ontwerp-vergunning zes weken ter inzage gelegd. Hierop zijn 309 zienswijzen binnengekomen. Daarvan waren 306 dezelfde. De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassingen. In het najaar heeft de gemeente Groningen de vergunning verleend. Hiertegen zijn twee beroepen ingediend. De Raad van State heeft deze op 14 maart in een zitting behandeld. De uitspraak wordt eind april verwacht.


Lees ook: