canvas-Gemeente geeft vergunning voor aanpassen Papiermolen

Gemeente geeft vergunning voor aanpassen De Papiermolen

John4 november 2015Julianaplein


De gemeente Groningen heeft Aanpak Ring Zuid een vergunning verleend voor het aanpassen van rijksmonument De Papiermolen. De ruim 300 zienswijzen op de ontwerpvergunning hebben niet geleid tot aanpassingen. Wie belanghebbende is, kan tot en met 16 december 2015 in beroep bij de Raad van State.

In het project Aanpak Ring Zuid wordt onder meer het knooppunt Julianaplein aangepakt. Deze kruising met verkeerslichten wordt vervangen door een ongelijkvloerse kruising, zodat het verkeer sneller en veiliger doorstroomt. Deze nieuwe oplossing vraagt meer ruimte dan het huidige verkeersplein. Hiervoor is een gedeelte van het terrein van zwembad De Papiermolen nodig. De ligweide van het zwembad moet iets worden verkleind en op een andere manier worden vormgegeven. Het groene karakter van de ligweide blijft in het plan zo veel mogelijk behouden, onder andere door de aanleg van een groene wal tussen de ligweide en het nieuwe Julianaplein. Ook worden de vijvers anders ingericht. Meer informatie over het plan is te vinden in aflevering 9 van onze rubriek Bij u in de straat.

Zienswijzen

Omdat De Papiermolen een rijksmonument is, moest bij de gemeente voor deze aanpassingen een Omgevingsvergunning worden aangevraagd. Vanaf 20 augustus heeft de gemeente de ontwerp-Omgevingsvergunning zes weken ter inzage gelegd. Hierop zijn ruim 300 zienswijzen binnengekomen. Daarvan waren 306 dezelfde. De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassingen.

Beroep instellen

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van 5 november tot en met 16 december 2015 ter inzage bij de gemeente Groningen (Harm Buiterplein 1) en Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of aan wie niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend, kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit beroep instellen bij de Raad van State.


Lees ook: