canvas-header papiermolen

Raad van State geeft groen licht voor aanpassingen De Papiermolen

John18 mei 2016Julianaplein


De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het beroep tegen de monumentenvergunning van De Papiermolen niet-ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat het terrein van De Papiermolen aangepast mag worden om de ombouw van de zuidelijke ringweg mogelijk te maken.

Een belangrijk onderdeel van het project Aanpak Ring Zuid is het ongelijkvloers maken van het Julianaplein om de doorstroming te verbeteren. Het toekomstige Julianaplein vraagt een groter ruimtebeslag dan het huidige verkeersplein. Daardoor moet de bergingsvijver naast het verkeersplein opschuiven in de richting van het zwembadcomplex. Hiervoor is een gedeelte van het wijkplantsoen en van het terrein van zwembad De Papiermolen nodig, zoals staat omschreven in het Tracébesluit (pdf, 97 kB) (pdf) (september 2014).

Het terrein van het zwembad wordt met ongeveer 1.300 m2 verkleind, dat is zeg maar één vijfde van een voetbalveld. Dit gaat ten koste van bosschages en een stukje van de ligweide. Het groene karakter van de ligweide blijft zo veel mogelijk behouden, onder andere door de aanleg van een groene wal tussen de ligweide en het nieuwe Julianaplein.

Omdat De Papiermolen een rijksmonument is, moet de gemeente voor deze aanpassingen een monumentenvergunning afgeven. De gemeente heeft in november 2015 deze vergunning verleend. Hiertegen hebben twee organisaties samen één beroep ingediend. De Raad van State zegt vandaag in zijn uitspraak dat deze appellanten niet belanghebbende zijn.

Meer informatie over het plan is te vinden in aflevering 9 van onze rubriek Bij u in de straat over de Papiermolenlaan.


Lees ook: