canvas-Ontwerp-omgevingsvergunning Papiermolen ter inzage gelegd

Ontwerp-omgevingsvergunning Papiermolen ter inzage gelegd

Germen Stelpstra21 augustus 2015Julianaplein


Op 20 augustus 2015 heeft de gemeente Groningen de ontwerp-omgevingsvergunning voor het aanpassen van het terrein van openluchtzwembad De Papiermolen ter inzage gelegd. De aanpassing is nodig voor de ombouw van de zuidelijke ringweg.

In het project Aanpak Ring Zuid wordt onder meer het knooppunt Julianaplein aangepakt. Deze kruising met verkeerslichten wordt vervangen door een ongelijkvloerse kruising, zodat het verkeer beter doorstroomt. De nieuwe inrichting van het Julianaplein is vastgelegd in het Tracébesluit voor de zuidelijke ringweg.

Ruimtebeslag

Deze nieuwe oplossing vraagt een groter ruimtebeslag dan het huidige verkeersplein. Hiervoor is een gedeelte van het terrein van zwembad De Papiermolen nodig. De ligweide van het zwembad moet iets worden verkleind en op een andere manier worden vormgegeven. Ook de vijvers moeten deels worden verplaatst. Het groene karakter van de ligweide blijft zo veel mogelijk behouden, onder andere door de aanleg van een groene wal tussen de ligweide en het nieuwe Julianaplein.

Vergunning

Omdat De Papiermolen een Rijksmonument is, is voor deze aanpassingen een vergunning in het kader van de Monumentenwet nodig. Op 13 maart 2015 is deze vergunning aangevraagd. De gemeente heeft de aanvraag laten beoordelen door de gemeentelijke monumentencommissie en door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De RCE ziet erop toe dat de monumentale waarde van monumenten in Nederland wordt beschermd.

Ter inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning ligt voor iedereen gedurende zes weken ter inzage op locatie Harm Buiterplein 1 in Groningen. Na afloop van de zienswijzetermijn neemt de gemeente een besluit over de definitieve vergunning, waarbij de ingediende zienswijzen worden meegenomen.


Lees ook: