Herinrichting Vondellaan


De wijk De Wijert krijgt via de Vondellaan een eigen aansluiting op de zuidelijke ringweg. Deze directe verbinding gaat zorgen voor extra verkeer op de Vondellaan. Om de toename van het verkeer goed en veilig in te passen, richten we de weg anders in. Zo zorgen we ervoor dat de weg veilig blijft voor weggebruikers en aanwonenden.

Waar zijn we nu mee bezig?

Op dit moment voeren we geen werkzaamheden uit voor dit deelproject.

Wat gebeurt er binnenkort?

In oktober starten we met de eerste fase van de herinrichting van de Vondellaan. We leggen parkeerplaatsen aan bij het Gomarus College, vervangen riolering en richten het fietspad bij de Henriëtte Roland Holststraat definitief in.

Wat is er al gedaan?

Maart 2022

In maart zijn er bomen gekapt aan de Vondellaan. De bomenkap was nodig om plaats te maken voor het graven van proefsleuven, zodat we daarna veilig kabels en leidingen kunnen leggen.

Laatste nieuws: