Herinrichting Vondellaan


De wijk De Wijert krijgt via de Vondellaan een eigen aansluiting op de zuidelijke ringweg. Deze directe verbinding gaat zorgen voor extra verkeer op de Vondellaan. Om de toename van het verkeer goed en veilig in te passen, richten we de weg anders in. Zo zorgen we ervoor dat de weg veilig blijft voor weggebruikers en aanwonenden.

Waar zijn we nu mee bezig?

Op dit moment voeren we geen werkzaamheden uit voor dit deelproject.

Wat gebeurt er binnenkort?

Maart 2022

We starten in maart met het kappen van bomen aan de Vondellaan. Deze werkzaamheden vinden plaats van maandag 7 maart t/m donderdag 10 maart 2022 tussen 10.00 uur en 16.00 uur. De bomenkap is nodig om plaats te maken voor het graven van proefsleuven, zodat we daarna veilig kabels en leidingen kunnen leggen.

Wat is er al gedaan?

Er zijn nog geen werkzaamheden afgerond voor dit deelproject.

Laatste nieuws: