Herinrichting Vondellaan


De wijk De Wijert krijgt via de Vondellaan een eigen aansluiting op de zuidelijke ringweg. Deze directe verbinding gaat zorgen voor extra verkeer op de Vondellaan. Om de toename van het verkeer goed en veilig in te passen, richten we de weg anders in. Zo zorgen we ervoor dat de weg veilig blijft voor weggebruikers en aanwonenden.

Waar zijn we nu mee bezig?

Op dit moment voeren we geen werkzaamheden uit voor dit deelproject.

Wat gebeurt er daarna?

Op korte termijn zijn er geen werkzaamheden gepland.

Wat is er al gedaan?

Er zijn nog geen werkzaamheden afgerond voor dit deelproject.

Laatste nieuws:

Vragen of klachten?

Neem contact met ons op