canvas-tunnel4

De Helperzoomtunnel inschuiven? Hoe dan?De Helperzoomtunnel is klaar om ingeschoven te worden. Vanaf woensdag 31 juli om 02.00 uur rijden er geen treinen over het spoor bij de Helperzoomtunnel. Nadat het spoor is verwijderd en een flink gat is gegraven, brengen we de schuifconstructie aan en kan de tunnelbak in beweging komen. De Helperzoomtunnel wordt op zaterdag 3 augustus ingeschoven. Maar hoe krijg je zo’n zware tunnelbak met een gewicht van zes miljoen kilo eigenlijk op de juiste plek?

Stap 1: Verbreden schuifbaanfundering

De afgelopen weken hebben we bredere betonnen schuifbaanfundatieplaten geproduceerd. Via deze platen wordt het gewicht van de tunnel straks verspreid over de ondergrond op het moment dat we gaan schuiven. Deze platen zijn nu breder dan in 2018, waardoor het gewicht van de tunnel over een groter oppervlak verspreid wordt. Dit geeft meer stabiliteit bij het inschuiven.

Stap 2: Versterken beton tunnelbak

Door het verbreden van de schuifbaanfundatie zijn er een aantal tijdelijke maatregelen nodig aan de tunnel om de schuifoperatie mogelijk te maken. Tijdens het schuiven ontstaan namelijk andere spanningen in de tunnel die opgevangen moeten worden. Hiervoor hebben we tijdelijke versterking in de vloer en de wanden aangebracht.

Stap 3: Aanbrengen staalwerk schuifconstructie

Omdat de fundatieplaten van de schuifbaan breder zijn geworden, moet ook de schuifconstructie zelf breder worden. Dit doen we door middel van staalconstructies die we verbinden aan de tunnel. Op de fundatieplaten brengen we grote gekoppelde stalen liggers aan die het gewicht van de tunnel gelijkmatig verdelen over de fundatieplaten. Op deze liggers komt de daadwerkelijk schuifbaanconstructie te staan, bestaande uit zware stalen liggers, duwgoten en vijzels

Stap 4: schuiven van de tunnel

Het optillen en verschuiven van de tunnelbak doen we met hydraulische vijzels. Als al het staalwerk en de vijzels gemonteerd zijn, tillen we de tunnel ongeveer vijf centimeter op door middel van de vijzels die in duwgoten staan. Hierna duwen twee grote duwvijzels in horizontale richting tegen de duwgoten aan. Deze duwvijzels schuiven maximaal twee meter uit, waardoor de tunnelbak twee meter verschuift. Daarna trekken we ze weer in en zetten we de duwvijzels weer vast. Hierna kan de tunnelbak weer twee meter verplaatst worden. Dit doen we totdat we de veertig meter hebben overbrugd om de tunnel op zijn plek te krijgen. Door de druk in de vijzels langzaam te verminderen, zetten we de tunnel weer op de grond neer.

Stap 5: verwijderen schuifbaan en gereedmaken spoor

Na het aflaten van de tunnel gaan we de schuifbaanconstructie meteen verwijderen. Ook al het staalwerk aan de buitenzijde van de tunnel moet worden verwijderd. Daarna beginnen we met het aanbrengen van waterafsluitende lagen en schermen, gevolgd door het aanvullen van de tunnel met zand. Als de spoordijk is aangevuld met zand moeten we het spoor gereedmaken voor het treinverkeer. We brengen ballast, dwarsliggers en spoorstaven aan. Nadat het spoor klaar is en alles gecontroleerd is, kan de eerste trein weer rijden. Dit is op donderdag 8 augustus om 04.00 uur.

Volg de werkzaamheden live via de webcam.

IMG_20190521_133359
Bekisting voor het verbreden van de schuifbaanfundering
tunnel13
Voorbereidende werkzaamheden bij de Helperzoomtunnel
impressie HZT 03 fiets ver
Impressie van de Helperzoomtunnel

Lees ook: