canvas-201702 zwerfkei Papiermolenlaan

Slimme vraag: wat is het hoge geluid dat ik ’s nachts hoor rond de ringweg?



In de aanloop naar het intrillen van de damwanden voert Combinatie Herepoort momenteel enkele voorbereidende werkzaamheden uit. ‘Ik hoor ’s nachts een heel hoog geluid’, horen we wel eens. Wat is dit geluid?

Deze en de komende weken doet Combinatie Herepoort op en rond de zuidelijke ringweg onderzoek naar de aanwezigheid van zwerfkeien. Dit gebeurt op en rond de oude zuidbaan van de ringweg, tussen de Papiermolen en de afrit Europaweg. Hier worden vanaf deze zomer de damwanden voor de bouwkuip van de verdiepte ligging ingetrild.

Geluid

De boormotor geeft een hoog, zingend geluid tijdens het boren van de gaten. Geluiden door de machine zelf voorkomen we zoveel mogelijk met geluidsmaatregelen rond het voertuig. Ook is vanwege een aantal meldingen uit de omgeving, het aantal toeren aangepast. Zodoende wordt het geluid minder, maar duurt het boren wel langer.

Nachten

Het onderzoek naar de aanwezigheid van zwerfkeien wordt voor een deel ’s nachts uitgevoerd. Dit is nodig omdat een aantal onderzoeken vlakbij de huidige rijbaan zijn. Om genoeg werkruimte te creëren moet een rijstrook worden afgezet en deze verkeersstremming is alleen ’s nachts wenselijk. Het verkeer kan hier gewoon passeren.

Radar

De zwerfkeien worden in kaart gebracht door een doorzichtige buis de grond in te brengen. Door middel van radar worden zo op diepere niveaus obstakels, zoals zwerfkeien, zichtbaar. Zo hebben we voordat we beginnen met het intrillen van damwanden al in beeld hoe de bodem eruit ziet. Mochten er zwerfkeien zitten in de lijn van een damwand, dan gaan we deze waar dit mogelijk is verwijderen of stukboren.

Planning

Het onderzoek wordt waar mogelijk overdag uitgevoerd. Dit is op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur. Combinatie Herepoort is genoodzaakt ook enkele doordeweekse nachten te werken, namelijk van 22.00 tot 06.00 uur.

Kijk op de werkzaamhedenkaart voor de exacte planning en locaties.






Lees ook: