header

Verder bouwen aan de verdiepte ligging in 2021. Hoe dan?

Karin31 augustus 2021Zuiderplantsoen


Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep gaat de zuidelijke ringweg onder de grond. In totaal gaat het om een afstand van ongeveer 1100 meter. Op meerdere locaties zijn we aan het werk om dit project te realiseren. De planning is dat het autoverkeer in 2024 door de verdiepte ligging rijdt. Wat doen we in de rest van dit jaar?

Werkzaamheden die we in 2021 uitvoeren, zijn bijvoorbeeld het ontgraven van de bouwkuip, het aanbrengen van grout-ankers door de damwanden (horizontaal) en gewi-ankers in de bodem (verticaal), het plaatsen en verwijderen van stempels (de stalen buizen tussen de damwanden), het aanbrengen van onderwaterbeton, het aanbrengen van houten bekisting, ijzeren wapening en beton voor de vloeren, wanden en deksels, en het verleggen van de Hereweg.

Geplande werkzaamheden

H.L. Wichersstraat

Voor De Frontier en de H.L. Wichersstraat liggen vijf compartimenten. Onlangs hebben we de onderwaterbetonstorten in drie compartimenten afgerond. Nu zijn we bezig met het leegpompen van de bassins. Het water wordt via leidingen afgevoerd naar het Oude Winschoterdiep. Hierna maken we de bouwkuipen schoon en zorgen we dat deze goed afgedicht zijn. Eind augustus en begin september storten we een uitvullaagje beton over het onderwaterbeton. Dit doen we om de vloer egaal te maken.

Hierna beginnen we medio september met de bouw van de ‘waterkelder’, het diepste gedeelte van de verdiepte ligging. Deze waterkelder vangt het regenwater op. De kelder kent twee delen: het natte en droge deel. Het natte deel is het deel waar water wordt opgeslagen. Is dat deel vol, dan gaan de pompen in het droge deel aan het werk en pompen de kelder leeg via persleidingen.

Ook starten we met de bouw van de constructievloeren op de onderwaterbetonvloer. Hierna volgen de wanden en aansluitend de deksels.

Drie compartimenten bij H.L.Wichersstraat.

De Frontier

Voor de Frontier liggen de twee compartimenten waar we nog mee bezig zijn. Deze hebben we vol laten lopen met water. Hier zijn we de bouwkuip nu op de juiste diepte aan het maken met een kraan op een ponton. De stappen zijn gelijk aan de onderwaterbassins van de afgelopen maanden bij de H.L. Wichersstraat. In dit artikel lees je meer over hoe dit in zijn werk gaat. Naar verwachting zal de stort van het onderwaterbeton voor het eind van dit jaar gebeuren.

Twee compartimenten bij De Frontier. We werken vanaf een ponton.

Rond het spoor

Onder en aan weerszijden van het spoordek gaan we binnenkort ontgraven en dan stempels aanbrengen. Aansluitend graven we verder en eind dit jaar beginnen we met het betonwerk op deze locaties.

Kempkensberg

Hier werken we nu volop aan het maken van de verdiepte ligging. Op verschillende plekken zijn we aan het ontgraven, stempels aan het aanbrengen of verwijderen en maken we vloeren en wanden. De komende tijd gaan we verder met de betonbouw: het maken van de vloeren, wanden en deksels.

Compartimenten bij DUO.

Hereweg/Papiermolenlaan

Ook ten westen van de Hereweg zijn we bezig met betonwerk. Voor het eind van dit jaar is daar het eerste gedeelte van de tunnel klaar. Daarna gaan we verder aan de oostkant van de Hereweg. Daarvoor gaan we de weg opnieuw verleggen, zodat het verkeer om de werkzaamheden heen kan. We ruimen de huidige Hereweg op en brengen damwandplanken aan. Daarna gaan we ankers plaatsen door de nieuwe damwanden, de bouwkuip ontgraven en stempels aanbrengen om daarna met het betonwerk te starten.

Nu bijna alle damwandplanken (94%) voor de verdiepte ligging zijn ingetrild, worden de contouren van de nieuwe ringweg steeds zichtbaarder.


Lees ook: