canvas-0J9A2661_ARZ d.d.24 maart 2021 (20)

Onderwaterbeton aanbrengen? Hoe dan?

John14 april 2021Zuiderplantsoen


Wie niet beter weet, zou denken dat we bij de H.L. Wichersstraat een zwembad hebben aangelegd. Dat is het natuurlijk niet, maar wat dan wel? We graven hier de bouwkuip voor de verdiepte ligging uit en brengen onderwaterbeton aan. Hoe werkt dat eigenlijk?

Stap 1: Waterdichte bouwkuip bouwen

De bouwkuip waarin we de verdiepte ligging van de ringweg gaan bouwen, bestaat uit damwandplanken. Deze sluiten nauw op elkaar aan, zodat ze een waterdichte kuip vormen. Hier hebben we water in gepompt.

20200728 Intrillen damwandplanken oude winschoterdiep_@RaymondBos- Foto ID-3013279
Intrillen damwandplanken. Foto: Raymond Bos.
20200921 gewi-anker vdl hl wichersstraat verl lodewijkstraat - Foto ARZ John Brouwer - 2020-09-21 14.30.10 bijgesneden
De damwandplanken vormen een waterdichte bouwkuip. Foto: Aanpak Ring Zuid.

Stap 2: Leem ontgraven

In het ‘zwembad’ bij de H.L. Wichersstraat staat een graafkraan met een lange giek. Deze graaft het natte leem uit de bouwkuip en laadt dit in kiepwagens die de leem afvoeren. We graven tot ongeveer zes meter diep. De kraanmachinisten kunnen heel secuur werken. Op hun scherm hebben ze een 3D-model van de situatie, waarop ze kunnen zien waar de damwand staat, waar de gewi-palen (verticale ankers) staan en wat de te ontgraven diepte is.

20210320 wichersstraat nat ontgraven onderwaterbeton - foto Raymond Bos - LR Duo Ronde - Beeldnummer - 078-31
Het ontgraven van het leem. Foto: Raymond Bos.

Stap 3: Zandlaag en slib opzuigen

Onder de leemlaag zit de peelo-zandlaag. Deze ontgraven we niet, maar zuigen we op. Hiervoor staat een andere graafkraan op een platform dat in het water drijft (op een ponton). Aan de kraan hangt een grote pomp waarmee we het zand uit de bouwkuip opzuigen en met water verpompen naar een bassin. Hier kan het zand bezinken. Het water pompen we terug naar de bouwkuip. Het bezonken zand gebruiken we op andere delen van het project. Hierna maken we de damwanden schoon, zodat het onderwaterbeton er goed op aansluit, en zuigen we slib van de bodem op. Ook deze kraanmachinist werkt met het 3D-model. Door peilingen te doen en met behulp van inspecties door duikers weten we wanneer de bodem vlak genoeg is. Op het diepste punt zitten we op circa 16 meter.

20210319 - 2 zuiderplantsoen
Op het water drijft een ponton, met daarop de rupskraan. Foto: Raymond Bos.

Stap 4: Gewi-palen verlengen

Als de bodem van het bassin op de uiteindelijke diepte is, gaan we de gewi-palen in de grond (verticale ankers) langer maken. Deze gewi’s hebben we al eerder aangebracht. Duikers gaan het water in om een extra deel bovenop de ankers te zetten en daarop een platte ‘schotel’ vast te draaien. Rond deze schotels wordt later het beton gestort. Zo zorgen ze voor de verbinding van het gewi-anker met de constructievloer.

Stap 5: Grind strooien

Als de gewi-ankers klaargemaakt zijn, strooien we grind op de bodem van de bouwkuip. Dit doen we vanaf een ponton. Deze grintlaag kan het eventuele slib dat nog in het water zit, opnemen. Hiermee voorkomen we dat het slib in de onderwaterbetonvloer komt.

Stap 6: Onderwaterbeton storten

Vervolgens kunnen we het onderwaterbeton storten. Dit zijn grote betonstorten. De eerste betonstort betreft bijvoorbeeld 1400 kuub. We storten per compartiment. Op dit moment zijn we bezig in drie onderwatercompartimenten. Later dit jaar komt daar nog één groot compartiment bij: op de plek van de huidige voorbouwlocatie van het spoordek.

Strip 8
In de strip die we hebben laten maken over het bouwen van de verdiepte ligging, komt het onderwaterbeton ook voor.

Stap 7: Water wegpompen

Nadat het onderwaterbeton is uitgehard, kunnen we het water wegpompen en de verdiepte ligging verder afbouwen.

Bekijk ook onze strip over de bouw van de verdiepte ligging.


Lees ook: