Voortgang verdiepte ligging | 2 februari 2022 | Foto's: Raymond Bos


Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep gaat de zuidelijke ringweg onder de grond. Bovenop de weg komen drie ‘deksels’, met daar bovenop een nieuw park: het Zuiderplantsoen. Dit park verbindt verschillende delen van de stad weer met elkaar.

Een kijkje bij de Hereweg, bij de Kempkensberg (DUO gebouw), bij de Frontier en onder de deksels van de verdiepte ligging. Volg in dit fotoalbum de voortgang.

0.0 algemeen
1.1 Hereweg

Ter hoogte van het Geheugenbalkon gaan we de bouwkuip van de verdiepte ligging een stukje uitbreiden naar het zuiden toe, om een kleine uitbouw van beton te kunnen maken. Eerst brengen we damwandankers aan. Vervolgens trillen we de damwandplanken voor de uitbouw in. Fietsers en voetgangers worden langs de werkzaamheden begeleid door verkeersregelaars.

1.2 hereweg
2.1 Kabelkanaal

We leggen langs de verdiepte ligging een kabelkanaal aan. Het kabelkanaal is nodig, omdat de voorzieningen in de verdiepte ligging (onder andere ventilatoren, bebording en verlichting) veel kabels en leidingen nodig hebben. Door deze in een apart kanaal naast de verdiepte ligging te plaatsen, kunnen we er later goed bij voor onderhoud.

2.2 kabelkanaal
3.1 buispalen

Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep gaat de zuidelijke ringweg onder de grond. Dit is een afstand van ongeveer 1100 meter. De verdiepte ligging bestaat uit drie overdekte delen, met daartussen twee niet-overdekte delen.In beide richtingen krijgt de verdiepte ligging vier rijstroken.

3.2 buispalen
3.3 buispalen
4.1 frontier

Het komende jaar storten we alle vloeren, wanden en deksels van de verdiepte ligging. Hierna is het betonwerk van de verdiepte ligging af. De betonstorten vinden in principe plaats binnen de bouwhekken en binnen reguliere werktijden (tussen 07.00 uur en 19.00 uur).

4.2 frontier
4.3 frontier
4.4 frontier
5.1 onder dek
5.2 onder dek
5.3 onder dek
5.5 onder dek

Een kijkje onder een deksel van de verdiepte ligging.