20220223 Julianaplein header - Tijdelijke T [ Fase 2] Raymond Bos Beeldnummer 04933

Richting definitief afscheid Julianaplein - voortgang Operatie Julianaplein #2

John24 februari 2022Julianaplein


Van 11 februari tot 9 mei 2022 werken we in Groningen aan Operatie Julianaplein. In dertien weken leggen we ten zuiden van het ‘oude’ Julianaplein een tijdelijk verkeersplein aan in de vorm van een T-kruising. In deze wekelijkse update informeren we je over de voortgang van de werkzaamheden, de effecten op het verkeer en over het vervolg. In deze tweede aflevering blikken we, samen met Groningen Bereikbaar, terug op de periode 16 t/m 22 februari.

Afgeronde werkzaamheden

De A28, die te hoog lag voor de aansluiting op het tijdelijke Julianaplein, is verlaagd. We hebben het asfalt, de fundering en 800 kuub zand weggehaald. Ook hebben we de oude hemelwaterafvoer verwijderd en een nieuwe hemelwaterafvoer aangebracht.

In deze video vertelt Teun Albers, uitvoerder Grond-, weg- en waterbouw van Combinatie Herepoort, wat we in fase 1 en 2 hebben gedaan.

Huidige werkzaamheden

Deze week bouwen we aan de tijdelijke baan voor het verkeer vanuit Hoogezand richting Assen. We storten de fundering, leggen asfalt en brengen de wegmarkering aan. Ook leggen we lussen in de weg voor de verkeerslichten. Deze nieuwe baan gaat aan het begin van fase 4 (maandag 28 februari) open voor verkeer.

20220223 Julianaplein - Tijdelijke T [ Fase 2] Raymond Bos Beeldnummer 04948
Het asfalteren van de tijdelijke baan richting Assen. Foto: Raymond Bos.
20220223 Julianaplein - Tijdelijke T [ Fase 2] Raymond Bos Beeldnummer 05003
Het blijft mensenwerk. Foto: Raymond Bos.
20220223 Julianaplein - Tijdelijke T [ Fase 2] Raymond Bos Beeldnummer 05031
Ook aan de westzijde van het Julianaplein wordt gewerkt, ter hoogte van de Muntinglaan. Foto: Raymond Bos.

Op onze webcam zijn de werkzaamheden op de voet te volgen.

Verkeer

Op de weg is het de hele week rustig geweest. Dit had waarschijnlijk ook te maken met de stormen en de start van de voorjaarsvakantie. De benodigde verkeersafname van 20 procent is behaald. Wel zien we dat het verkeer zich anders over de stad verdeelt. Daarom is het op sommige locaties juist drukker. Zo was er meer verkeer op de Stationsweg. We hebben hier maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het busverkeer hiervan zo min mogelijk hinder ondervindt. Zo hebben we de verkeerslichten anders ingesteld, markeringen aangepast en extra borden geplaatst. Ook op de noordelijke ringweg en de Laan Corpus den Hoorn was meer verkeer dan normaal.

De stormen en de grote hoeveelheid regen hebben veel schade veroorzaakt aan de verkeersborden en aan andere verkeersmaatregelen. De verwachting is dat eind februari alles hersteld is. Het herstel wordt bemoeilijkt doordat de berm van de ringweg is verzadigd met water. Ook zijn enkele bomen omgevallen in de middenberm, waardoor we nieuwe verkeersmaatregelen moesten nemen.

De adviezen om de auto te laten staan, worden goed opgevolgd. Uit de cijfers blijkt dat er in de stad meer fietsers zijn. In de bussen is het aantal passagiers met ongeveer 15 procent gestegen. Ook het aantal gebruikers van de P+R-terreinen aan de rand van de stad is toegenomen.

Vervolg

Vrijdagavond (22.00 uur) gaan we over op fase 3. Deze fase duurt tot maandagochtend (06.00 uur). In dit weekend maken we de rijbaan gereed voor verkeer vanaf de ringweg (vanaf richting Hoogezand ) naar de A28 (Haren/Assen). Ook maken we een begin met het ontmantelen van het Julianaplein. Fase 4 begint maandag 28 februari en duurt tot 28 maart. Dan gaan we verder met het ontmantelen van het Julianaplein en sluiten we de tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal aan op de bestaande wegen.

Lees ook

Voorspoedige start - voortgang Operatie Julianaplein #1


Lees ook: