20220213 Julianaplein - Fase 1 Raymond Bos Beeldnummer 03543 header

Voorspoedige start - voortgang Operatie Julianaplein #1

John17 februari 2022Julianaplein


Van 11 februari tot 9 mei 2022 werken we in Groningen aan Operatie Julianaplein. In dertien weken leggen we ten zuiden van het ‘oude’ Julianaplein een tijdelijk verkeersplein aan in de vorm van een T-kruising. In deze wekelijkse update informeren we je over de voortgang van de werkzaamheden, de effecten op het verkeer en over het vervolg. In deze eerste aflevering blikken we, samen met Groningen Bereikbaar, terug op de periode 11 t/m 15 februari.

Afgeronde werkzaamheden

Fase 1 begon vrijdagavond 11 februari en duurde tot maandagochtend 14 februari. In deze eerste dagen van Operatie Julianaplein hebben we een nieuwe verbinding gemaakt voor het verkeer vanuit Assen (A28) richting Hoogezand. De afgelopen tijd hadden we hiervoor al een stuk weg aangelegd voor het Gomarus College langs en bij De Papiermolen. Afgelopen weekend hebben we deze weg aangesloten op de A28 en op de zuidelijke ringweg. Deze weg blijft tot 28 maart begaanbaar en is dus belangrijk voor de doorstroming van het verkeer.

Ter hoogte van de Papiermolentunnel hebben we voor de aansluiting asfalt gelegd en er zijn extra lichtmasten geplaatst. Daarnaast hebben we wegmarkeringen aangebracht en barriers (lage muurtjes) geplaatst om de afrit naar de Hereweg af te sluiten. Dit deel van het tijdelijke Julianaplein is op maandagochtend opengezet voor verkeer.

20220213 Julianaplein - Fase 1 Raymond Bos Beeldnummer 03445
De A28 was dicht van Groningen-Zuid tot het Julianaplein. Foto: Raymond Bos.
20220213 Julianaplein - Fase 1 Raymond Bos Beeldnummer 03465
Het plaatsen van de barriers. Foto: Raymond Bos.
20220213 Julianaplein - Fase 1 Raymond Bos Beeldnummer 03502
De nieuwe lichtmasten worden aangeleverd. Foto: Raymond Bos.

Huidige werkzaamheden

Maandag 14 februari is fase 2 gestart, die doorloopt tot 25 februari. In fase 2 maken we een tijdelijke aansluiting voor het verkeer van Hoogezand naar Assen. De huidige A28 ligt hiervoor te hoog. Daarom verwijderen we asfalt, fundering en zand bij de oude A28. Ook de bestaande geluidsschermen, barriers en geleiderails halen we weg. Daarna kunnen we het asfalt gaan opbreken en het zandpakket verwijderen, zodat we op het juiste niveau komen. Tot slot kunnen de wegen op elkaar worden aangesloten om de tijdelijke doorgang voor het verkeer vanuit Hoogezand te creëren. Verder verwijderen we de oude hemelwaterafvoer en leggen we een nieuwe aan. Ook voeren we allerlei werkzaamheden uit om later nieuwe aansluitingen op de tijdelijke wegen te kunnen maken, zoals het aanbrengen van lussen voor de tijdelijke verkeerslichten.

Werkvoorbereider Stan de Jong legt in de video hieronder uit wat we in fase 2 doen.

Verkeer

In fase 1 (11 t/m 14 februari) was het minder druk op de weg dan verwacht. Twee dingen vielen op.

Ten eerste werd duidelijk dat niet alle afsluitingen direct worden overgenomen in de navigatiesystemen. Wij informeren de aanbieders van navigatiesystemen over aanpassingen in de ligging van wegen, over de afsluitingen en over de omleidingsroutes. Sommige aanbieders nemen dit wel direct over, bij andere duurt dit langer. Daardoor kunnen automobilisten de verkeerde kant op worden gestuurd. We hebben er bij de aanbieders van de navigatiesystemen op aangedrongen om alle wijzigingen goed te verwerken. Daarnaast vragen we weggebruikers om zo veel mogelijk de aangegeven omleidingen te volgen.

Ten tweede hadden op de Stationsweg (voor het Hoofdstation langs) de bussen last van automobilisten die bij een file de kruispunten en de witte kruisvlakken blokkeren. We kijken of we dit kunnen verhelpen, bijvoorbeeld door het autoverkeer (nog) minder groen te geven.

Ook op maandag (de eerste dag van fase 2) viel de verkeersdrukte mee. Dinsdag was er in zowel de ochtend- als de avondspits meer verkeer dan de dag ervoor. Vooral rondom de Laan Corpus den Hoorn en de Paterswoldseweg was het in de avondspits drukker. Daardoor liepen verschillende buslijnen in het zuiden van de stad vertraging op. We hebben verkeersregelaars ingezet om het verkeer beter door te laten stromen. In de ochtendspits op dinsdag zagen we op de A28-afrit 39 (Groningen-Zuid) vanuit Assen een flinke toename van verkeer.

Vervolg

Op dit moment bevinden we ons in fase 2, die nog duurt tot 25 februari. In deze fase kan het verkeer vanuit Drachten niet via het Julianaplein naar Hoogezand. Verkeer vanuit Assen kan niet via het Julianaplein naar Drachten. Het verkeer vanuit Assen richting Hoogezand rijdt al via het tijdelijke Julianaplein.


Lees ook: