20210927 header - noord-willemskanaal brailleweg - foto ARZ - _134148

Voorbereidingen gestart voor tijdelijke brug over Noord-Willemskanaal

John28 september 2021Julianaplein


Bij de Laan van de Vrede zijn we begonnen met de voorbereidingen voor het bouwen van een tijdelijke weg en een tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal. Deze zijn nodig voor het tijdelijke Julianaplein, dat in mei 2022 in gebruik wordt genomen.

Het tijdelijke Julianaplein komt te liggen aan de zuidoostzijde van het bestaande Julianaplein. Dankzij dit tijdelijke kruispunt kan het verkeer zo goed mogelijk doorrijden terwijl wij het nieuwe Julianaplein bouwen. Het tijdelijke Julianaplein krijgt de vorm van een T-splitsing (zie de afbeelding).

DEF Intekening ARZ TIJDELIJKE T_1SEP_totaal_150DPI
Het tijdelijke Julianaplein, in de vorm van een T-splitsing, komt aan de zuidoostkant van het bestaande Julianaplein.

Voorbereidingen

In de komende maand plaatsen we aan beide kanten van het Noord-Willemskanaal buispalen en damwanden voor de fundering van de tijdelijke weg en brug. Dit geeft voor de omwonenden overlast in de vorm van geluid en trillingen. In de eerste twee weken van oktober werken we aan de westzijde van het Noord-Willemskanaal; in de laatste twee weken aan de oostzijde. Daarna bouwen we de tijdelijke weg op met eps (grote piepschuimblokken). Op de buispalen plaatsen we de brugdekdelen die samen de tijdelijke brug vormen.

Retrobrug

Voor de tijdelijke brug gaan we gebruik maken van een Retrobrug. Bij het tijdelijke viaduct over de Paterswoldseweg hebben we een vergelijkbare brug geplaatst. Omwonenden hebben hier veel geluidsoverlast van gehad. Om dit te voorkomen, gaan we het ontwerp van de nieuwe tijdelijke brug aanpassen. Ook plaatsen we rubberen opzetblokken tussen de stalen brugdelen en funderingspalen.

Fietsonderdoorgang afgesloten

Voor de veiligheid van onze medewerkers en de fietsers, is de onderdoorgang voor fietsers en wandelaars tussen de Laan van de Vrede en de Muntinglaan (bij roeivereniging Gyas) nog tot en met 18 oktober afgesloten. De omleidingsroute is via de Paterswoldseweg. Ook na 18 oktober kan deze route met het oog op de veiligheid af en toe gestremd zijn.

Update: eerst zou de onderdoorgang op 15 oktober weer opengaan, maar dat bleek niet haalbaar.

Direct omwonenden

Direct omwonenden hebben een brief ontvangen met meer informatie en een uitnodiging voor een digitale informatiebijeenkomst.

Deze werkzaamheden horen bij deelproject Ombouw Julianaplein.


Lees ook: