canvas-Archeologiedag 3 - insta

Geslaagde eerste Archeologiedag van Aanpak Ring Zuid

Kim11 augustus 2020Zuiderplantsoen


Afgelopen zaterdag organiseerde Aanpak Ring Zuid in samenwerking met archeologen van het ingenieursbedrijf MUG en Combinatie Herepoort een speciale Archeologiedag voor omwonenden van de H.L. Wichersstaat. Op de bouwplaats bij de H.L. Wichersstraat zijn verschillende archeologische vondsten gedaan. De direct omwonenden mochten als eerste de vondsten van dichtbij bekijken.

Normaal vinden archeologen bij een opgraving vondsten die dateren uit één of twee tijdsvakken. De vondsten bij deze opgraving dateren wel uit zeven tijdsvakken. De oudste laag in de bouwput dateert zelfs van vóór 3.500 voor Christus. De opgraving heeft behalve resten van de molen en het bijbehorende balkgat, ook sporen opgeleverd van prehistoriscche akkers, resten van een mogelijke leerlooierij en sporen van oorlogshandelingen uit de tijd van Bommen Berend.

In verband met de coronamaatregelen was er een beperkt aantal bezoekersplekken. Er waren vijf rondes opgezet waarvoor omwonenden zich van te voren konden inschrijven. Op deze manier kregen de bezoekers genoeg ruimte om veilig de bouwplaats en de vondsten te kunnen bezoeken.

Het programma bestond uit twee delen. Eerst werden de bezoekers meegenomen naar de rand van de bouwput waar de verdiepte ligging wordt gebouwd. In de bouwput is een prehistorische akker te zien en restanten van de oude houtzaagmolen De Zaayer. Deze molen heeft er van 1697 tot 1904 gestaan. De houtzaagmolen werd destijds gesloopt om plaats te maken voor de H.L. Wichersstraat.

Archeologiedag 13 - insta
Archeoloog Gertjan verteld over de prehistorische akkers en zaagmolen De Zaayer

Vervolgens werden de bezoekers meegenomen naar twee tafels waar een kleine expositie was gemaakt. Ook op deze tafel waren voorwerpen te zien uit de verschillende tijdperken. We zagen een mesje gemaakt van vuursteen, een pikhaak om boomstammen uit het water naar de molen te slepen, een zaag afkomstig van de molen De Zaayer, een kanonskogel uit 1672 die mogelijk door de Groningers op Bommen Berend zijn troepen zijn afgevuurd, drie runderschedels van de leerlooierij van rond 1700, munten uit verschillende eeuwen, schalen en servies van voor 1900 en fonkelende sieraden van de roerige jaren ‘20.

De vondsten worden door de archeologen van MUG geconserveerd en later overgedragen aan de gemeente Groningen.

Archeologiedag 12
De expositietafel met servies en runderschedels

Foto's: Jeroen van Kooten


Lees ook: