canvas-houtzaagmolen de zaayer wichersstraat winschoterdiep 1173_0091_0098

TOEN: Houtzaagmolen De Zaayer aan het (Oude) WinschoterdiepLangs het (Oude) Winschoterdiep hebben verschillende houtzaagmolens gestaan. Een van de deze molens was de Zaayer, gebouwd in 1750 en afgebroken in 1904. Deze molen stond op de plek waar nu het bouwterrein aan de H.L. Wichersstraat ligt. Omdat op deze plek een pompkelder wordt aangelegd, wordt er tot eind volgende week een archeologische opgraving gedaan. Wat kunnen we verwachten?

De houtzaagmolen werd in 1592 uitgevonden door Cornelis Corneliszoon van Uitgeest. In de molen wordt de rondgaande beweging van de wieken omgezet in een op en neer gaande beweging van het zaagraam. Voor die tijd kostte het een maand om een boom te verzagen tot planken. Met de houtzaagmolen ging dat een stuk sneller. Dit betekende een belangrijke impuls voor de scheepbouwindustrie. Omdat de boomstammen via het water werden aangevoerd, werden houtzaagmolens langs een kanaal gebouwd.

Voordat de bomen werden verzaagd, moesten ze lange tijd, soms wel meer dan een jaar, inwateren. Dat betekent dat ze in het water werden gelegd, om ze van hun groeisappen te ontdoen. Grenen boomstammen bleven drijven, eiken boomstammen zakten uiteindelijk naar de bodem. Voor het inwateren van de boomstammen werd aan de voorkant van de molen een grote waterbak gebouwd. Dat werd het ‘balkgat’ genoemd. Via een sleephelling werden de boomstammen uit het balkgat getrokken en vervolgens tot planken gezaagd. Na het zagen werd het hout te drogen gelegd.

Molen_Het_Jonge_Schaap_zaagraam
In een houtzaagmolen wordt een boomstam door een zaagraam getrokken. Foto: Wikipedia.

De Zaayer

De Zaayer was een molen met een achtkantige bovenbouw en een rechthoekige, houten onderbouw. De molen stond op een soort landtong, met daarom heen het balkgat. Rond de molen was hout aangebracht (een kistwerk) om te voorkomen dat de grond waarop de molen stond, in het water zou glijden. Ten noordoosten van de molen stond een bijbehorend woonhuis, voor de molenaar, en enkele bijgebouwen. Voor het drogen van het hout waren enkele loodsen gebouwd. Het hout werd afgevoerd met een smalspoorlijn.

houtzaagmolen de zaayer wichersstraat - foto Collectie Groninger archieven - 818_04610
Houtzaagmolen De Zaayer in bedrijf. Voor de molen het balkgat, waarin boomstammen drijven. De foto is gemaakt tussen 1894 en 1904. Foto Collectie Groninger Archieven.
kadastrale minuut 1832 de zaayer
Plattegrond van de houtzaagmolen op een kadastrale kaart uit 1832. De molen staat op een landtong, met daaromheen het balkgat.

Aan het begin van de twintigste eeuw werd de molen gesloopt. In 1915 werden op deze plek de woningen van de H.L. Wichersstraat gebouwd. Deze straat vormde de zuidrand van de Oosterpoortbuurt. Ten zuiden van deze straat was vanaf 1907 tot de eeuwwisseling houthandel Nanninga gevestigd. In de woonwijk De Linie, na de eeuwwisseling aangelegd aan de zuidkant van de H.L. Wichersstraat, is de straat ‘De Zaayer’ naar de oude houtzaagmolen vernoemd.

historische foto houthandel nanninga hl wichersstraat zuidelijke ringweg
Houthandel Nanninga aan de zuidkant van de H.L. Wichersstraat in 1980. Foto collectie Groninger Archieven.

Opgraving

Het doel van de opgraving die sinds begin juni wordt gedaan, is het documenteren van de resten van de houtzaagmolen ‘De Zaayer’. De onderzoekers hopen resten te vinden van de molen en het bijbehorende balkgat. Verder kunnen er uit de middeleeuwen en later sporen worden gevonden die te maken hebben met de landindeling, zoals sloten en greppels. De resultaten van het onderzoek worden in enkele weken verwacht.


Lees ook: