canvas-20190903 Waterloolaan - foto ARZ

Antwoorden op vragen over de vernieuwde Waterloolaan

John3 september 2019Zuiderplantsoen


De Waterloolaan heeft eind augustus 2019 tweerichtingsverkeer gekregen. Dat heeft tot veel vragen geleid. Met dit artikel willen we op een groot deel van deze vragen antwoord geven. Heb je een vraag die in het artikel niet wordt beantwoord? Stel hem dan onderaan dit artikel.

De Waterloolaan is een zijstraat van de Hereweg, pal langs de zuidelijke ringweg. De straat loopt van de Hereweg tot bij de Esperantokruising, dat is de spoorwegovergang bij de Esperantostraat. Het westelijke deel van de straat loopt langs een klein stukje van het Sterrebos. De straat maakt deel uit van de Herewegbuurt. Tot voor kort was de straat voor een groot deel eenrichtingsverkeer, richting de Hereweg. Fietsers konden al van beide zijden de straat inrijden.

20190820 plattegrond afsluiting kempkensberg
De Waterloolaan (groene lijn) ligt aan de noordzijde van de ringweg. Deze straat heeft tweerichtingsverkeer gekregen na het afsluiten van de Kempkensberg (rode lijn), aan de andere zijde van de ringweg.

Verkeerssituatie gewijzigd

Op 26 augustus is de verkeerssituatie in de Waterloolaan gewijzigd. Dat heeft te maken met het afsluiten van de Kempkensberg, aan de andere zijde van de ringweg. Daar komt de bouwkuip waarin de verdiepte ligging van de ringweg wordt gebouwd. Vooral voor het verkeer vanaf de Hereweg richting het gebouw van DUO/Belastingdienst en richting de woningen bij de Engelse Kamp, was er een alternatieve route nodig. Die is gevonden door op de Waterloolaan tweerichtingsverkeer in te voeren. Samen met bewoners van de Herewegbuurt hebben we nagedacht over hoe dit zo veilig mogelijk kan en hoe sluipverkeer in andere straten kan worden voorkomen.

Tijdelijk

Door het invoeren van tweerichtingsverkeer is het autoverkeer op de Waterloolaan toegenomen. De huidige drukte is tijdelijk, omdat de Esperantokruising op termijn definitief dicht gaat. Dit is nodig omdat er tussen het Hoofdstation en station Europapark een vierde spoor bijkomt en de overgang dan niet meer veilig genoeg is. Nadat de spoorwegovergang dicht is, kan het autoverkeer gebruik maken van de Helperzoomtunnel. De planning is dat deze tunnel in het voorjaar van 2020 opengaat. Afgesproken is dat de spoorwegovergang pas dicht gaat als de Helperzoomtunnel open is. Zodra de spoorwegovergang dicht is, komt er minder verkeer door de Waterloolaan.

Inrichting Waterloolaan

De Waterloolaan is sinds eind augustus 2019 ingericht voor tweerichtingsverkeer. De maximumsnelheid is 30 km/uur. Aan beide kanten van de weg ligt een fietssuggestiestrook. Dat is een fietsstrook met een stippellijn, waar auto’s naar kunnen uitwijken als er een tegenligger is. Om het verkeer meer ruimte te geven, is langsparkeren, half op de stoep, niet meer toegestaan.

2019-09-03 17.16.13
De Waterloolaan, bij de oversteek van fietsers naar het Sterrebos. Foto: Aanpak Ring Zuid.

Op de kruising van de Waterloolaan met de Hereweg is een verkeerslicht geplaatst. Dat maakt het voor automobilisten die uit de Waterloolaan komen, makkelijker om in te voegen op de Hereweg. Vooral in de spits helpt dit mee om opstoppingen op de Waterloolaan te voorkomen. Op verzoek van de bewoners kunnen fietsers bij het verkeerslicht op de Waterloolaan zich opstellen in een vak vooraan. Daardoor kunnen eerst de fietsers de straat uit en pas daarna de auto’s. Dat is veiliger voor de fietsers.

2019-09-03 17.14.26 waterloolaan foto ARZ
Verkeer uit de Waterloolaan voor het verkeerslicht bij de Hereweg. Foto: Aanpak Ring Zuid.

De eerste dagen is gebleken dat automobilisten op de Hereweg moesten wennen aan het extra verkeerslicht bij de Waterloolaan. Veel automobilisten vanuit het centrum zagen het nieuwe verkeerslicht niet of te laat. Daarom is dit verkeerslicht beter zichtbaar gemaakt met een achtergrondschild. Ook is er een extra licht toegevoegd.

Rijrichtingen Herewegbuurt aangepast

Om sluipverkeer in de achterliggende straten van de Herewegbuurt te voorkomen, zijn per 26 augustus enkele rijrichtingen aangepast (zie kaartje). Verkeer vanaf de Esperantokruising wordt door de Waterloolaan geleid. Een sluiproute via de Anna Paulownastraat, de Tweede Willemstraat of de Willemstraat is niet mogelijk.

rijrichtingen waterloolaan 30 augustus 2019
De nieuwe rijrichtingen in de Herewegbuurt per 26 augustus 2019. Afbeelding: Combinatie Herepoort.

Vanuit het centrum

Bijzonder is nog dat het verkeer op de Hereweg vanuit het centrum, niet linksaf kan slaan naar de Waterloolaan. De reden hiervoor is dat het verkeer hier in de definitieve situatie ook niet linksaf kan. Dat is niet nodig omdat de Esperantokruising vervalt. We willen het verkeer hier niet aan laten wennen. Verkeer vanuit het centrum richting Helperzoom (bijvoorbeeld DUO/Belastingdienst) adviseren we te rijden via Emmaviaduct-zuidelijke ringweg afrit Hereweg-Hereweg-Waterloolaan. De route vanaf de Hereweg naar de Anna Paulownastraat is bedoeld voor bestemmingsverkeer.

2019-09-03 17.12.30 Hereweg - Waterloolaan foto ARZ
Verkeer op de Hereweg vanuit het centrum kan niet linksaf de Waterloolaan in, wel de Anna Paulownalaan. Foto: Aanpak Ring Zuid.

Wennen

De nieuwe inrichting van de Waterloolaan en de rest van de Herewegbuurt is voor sommige verkeersdeelnemers nog even wennen. We blijven de situatie hier in de gaten houden. Als het nodig is, zullen we maatregelen nemen om de veiligheid te verbeteren. Ook gaan we evalueren met het wijkcomité Herewegbuurt.

Titelfoto: Aanpak Ring Zuid.


Lees ook: