canvas-IMG_3641 (004)

Volop werkzaamheden op en rond de zuidelijke ringweg deze zomerDeze zomer gaat Combinatie Herepoort op meerdere plekken op en rond de zuidelijke ringweg aan de slag. Het intrillen van de damwandplanken die de bouwkuip van de verdiepte ligging gaan vormen, is inmiddels in de omgeving bekend gemaakt met een informatiefolder. Naast deze grote klus, staan er echter nog meer werkzaamheden gepland. Hieronder een overzicht.

Landhoofden en barrier

Het afgelopen jaar hebben we van drie viaducten de zuidelijke helft al gesloopt: de viaducten over de Hereweg, de Esperantokruising en het Winschoterdiep (rijbaan). Van de drie viaducten hebben we de ‘landhoofden’ laten staan. Dit zijn de schuine kanten waar het viaduct met het talud verbonden was. Deze ‘landhoofden’ moeten ruimte maken voor de in te trillen damwandplanken en slopen we tussen 17 juli en 30 juli. Deze sloopwerkzaamheden zijn op doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Op de zuidelijke ringweg ter hoogte van het Winschoterdiep (rijbaan) verwijderen we in deze periode nog een betonnen barrier.

Afrit Hereweg

Waar straks de bouwkuip van de verdiepte ligging komt, bevindt zich nu nog de afrit Hereweg (komende vanuit de richting Julianaplein). Deze afrit gaan we verleggen. Zo kunnen we straks om de afrit heen werken om de bouwkuip voor de verdiepte ligging aan te leggen. Dit verleggen van de afrit Hereweg doen we tijdens de zomerstremming, omdat er dan geen verkeer over de afrit rijdt. Dit doen we door de afrit eerst te slopen en vervolgens opnieuw te bouwen. Na de zomerstremming is de verlegde afrit beschikbaar voor het verkeer. Deze werkzaamheden zijn op doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Afrit Europaweg

Bij de afrit Europaweg moet een kleine aanpassing worden gedaan. Dit doen we om het verkeer om de bouwkuip heen te leiden. Ook loopt er straks een bouwroute over de afrit. Dit is het bouwverkeer voor het afgraven van de bouwkuip van de verdiepte ligging. De bocht die nu in de afrit zit, voldoet niet en krijgt een kleine aanpassing door de bocht flauwer te maken. Net als de werkzaamheden aan de afrit Hereweg, zijn de werkzaamheden aan de afrit Europaweg tijdens de zomerstremming. Na de zomerstremming kan het verkeer beide afritten weer gebruiken. Deze werkzaamheden zijn op doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Waterloolaan

De afgelopen twee weken is er al hard aan de Waterloolaan gewerkt. De Waterloolaan wordt na de zomerstremming namelijk een tweerichtingsweg. Dat is nodig omdat de Kempkensberg na de zomervakantie wordt afgesloten, vanwege de aanleg van de bouwkuip voor de verdiepte ligging. Via de Waterloolaan blijven DUO/Belastingdienst en de nabijgelegen woningen vanaf de Hereweg bereikbaar. In de laatste week van de zomerstremming wordt de Waterloolaan definitief klaargemaakt en geopend voor tweerichtingsverkeer. Om de verkeerslichten bij de Hereweg hiervoor juist in te stellen, is het nodig om in het weekend van 24 en 25 augustus te werken en mogelijk ook ’s nachts. Tegen die tijd ontvangen direct aanwonenden hierover informatie.

Noord-Willemskanaal

Naast al dit werk op en rond de zuidelijke ringweg gaan we in augustus ook bezig bij het Noord-Willemskanaal. De beschoeiing tussen de Van Iddekingeweg en de Brailleweg moet namelijk vernieuwd worden, zodat we later de nieuwe fietsvallei bij de Brailleweg kunnen bouwen. We verwijderen de oude betonnen beschoeiing en trillen stalen damwandplanken in. De sloopwerkzaamheden voeren we uit vanaf een werkboot en het aanbrengen van de stalen damwandplanken gebeurt vanaf een ponton op het water. Dit doen we op doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Deze werkzaamheden aan het Noord-Willemskanaal duren in totaal zes weken. Omwonenden ontvangen informatie over de planning van de werkzaamheden.

Helperzoomtunnel

Een andere belangrijke bouwplaats dit jaar is de Helperzoomtunnel. De afgelopen weken is er al hard gewerkt bij en aan de tunnelbak en de schuifbaan aan de oostkant van het bouwterrein van de Helperzoomtunnel. Van woensdag 31 juli om 02.00 uur tot woensdag 7 augustus om 04.00 uur rijden er geen treinen tussen Groningen en Assen en gaan we de tunnel op z’n plek schuiven. Hier wordt dan zowel overdag als ’s nachts gewerkt. Volg de werkzaamheden aan de Helperzoomtunnel live via de webcam.

Kijk voor een overzicht van de werkzaamheden en de werktijden op de werkzaamhedenkaart.

Foto: Combinatie Herepoort


Lees ook: