canvas-2019-06-04 08.23.26 Waterloolaan foto ARZ

Waterloolaan heringericht voor tweerichtingsverkeerUiterlijk op 26 augustus 2019 wordt de Waterloolaan (bij de Hereweg) opengesteld voor tweerichtingsverkeer. De komende tijd gaat Combinatie Herepoort aan de slag om de weg hiervoor aan te passen. Ook worden er maatregelen genomen om sluipverkeer tegen te gaan. De plannen zijn gemaakt in nauwe samenwerking met het Wijkcomité Herewegbuurt en een aantal bewoners uit verschillende straten.

In de plannen voor de ombouw van de zuidelijke ringweg verandert ook een aantal omliggende straten, zoals de Waterloolaan. De Waterloolaan blijft net zo breed als nu, maar krijgt over de hele lengte tweerichtingsverkeer. Aan het einde van de ombouw van de zuidelijke ringweg krijgt de Waterloolaan haar definitieve nieuwe inrichting. Die inrichting past bij de sfeer van het aan te leggen Zuiderplantsoen.

Daarop vooruitlopend wordt de straat nu alvast ingericht voor tweerichtingsverkeer. Dat is nodig omdat de Kempkensberg na de zomervakantie wordt afgesloten, vanwege de aanleg van de bouwkuip voor de verdiepte ligging. Via de Waterloolaan blijven DUO/Belastingdienst en de nabijgelegen woningen vanaf de Hereweg bereikbaar. De maximumsnelheid blijft 30 km/uur. Omdat bewoners en bezoekers straks niet meer (half) op de weg mogen parkeren, komen er meer parkeervakken. De kruisingen met de Sterrebosstraat en de Verlengde Oosterweg krijgen een opvallende rode kleur. Zebrapaden moeten het oversteken makkelijker maken. Tot slot plaatsen we bij de Hereweg verkeerslichten zodat het verkeer vanuit de Waterloolaan makkelijker de Hereweg kan oprijden.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn gesplitst in twee fases. Fase 1 is vóór de zomervakantie, van 24 juni tot en met 12 juli (met zaterdag 13 juli als reservedag). In deze fase wordt de weg opnieuw geasfalteerd en bestraat. Fase 2 is na de vakantie, van 19 tot en met 23 augustus. Dan worden onder andere markeringen aangebracht en de verkeerslichten geplaatst. Er wordt alleen overdag gewerkt, op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur, behalve in het laatste weekend. Bewoners van de Waterloolaan en omliggende straten ontvangen een brief (pdf, 512 kB) met meer informatie over de werkzaamheden.

Verkeershinder

Vanwege de werkzaamheden wordt de Waterloolaan afgesloten voor doorgaand verkeer van maandag 1 juli 09.00 uur tot vrijdag 12 juli 20.00 uur. Ook in de week van 19 tot en met 23 augustus wordt de weg af en toe afgesloten.

Sluipverkeer

Daarnaast hebben Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort samen met buurtbewoners een plan opgesteld om verkeersmaatregelen te nemen tegen sluipverkeer. Vanuit de Herewegbuurt zijn hierover klachten gekomen na het afsluiten van de oprit Oosterpoort. Zodra de gemeente deze plannen heeft goedgekeurd, voeren we ook deze maatregelen uit.

Met de buurt

Zowel het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de Waterloolaan als de maatregelen tegen sluipverkeer zijn gemaakt in nauwe samenwerking met het Wijkcomité Herewegbuurt en een aantal bewoners uit verschillende straten. In de plannen hebben we hun ideeën en aandachtspunten zo veel mogelijk verwerkt. Deze plannen hebben we toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst op 6 juni in MFC De Stroming.

Titelfoto: De Waterloolaan heeft nu nog eenrichtingsverkeer. Foto: Aanpak Ring Zuid.


Lees ook: