canvas-Intrillen eerste damwand _ Foto ID_-1013240

Enkele damwandplanken opnieuw geplaatst voor de verdiepte ligging

Judith6 februari 2020Zuiderplantsoen


Het intrillen van damwandplanken voor de bouw van de verdiepte ligging brengt meerdere uitdagingen met zich mee. Zo moeten we rekening houden met wat er zich in de grond bevindt, wat we eventueel nog kunnen tegenkomen en wat voor effecten dit kan hebben op de omgeving en de natuur. In dit artikel meer over de voortgang.

Kempkensberg

Ter hoogte van de Kempkensberg hebben we afgelopen maanden bemalingsproeven uitgevoerd om te achterhalen welke bouwmethode op deze plek geschikt is. Om een bemalingsproef uit te kunnen voeren, moet er eerst een afgebakend proefgebied gecreëerd worden met de noordwand, zuidwand en tussenwanden. Omdat deze proeven nu gereed zijn kunnen we de tussenwand aanstaande weken herplaatsen op de juiste plek voor de bouw van de verdiepte ligging.

De Frontier

Voor de noordelijk damwand bij De Frontier gaat het intrillen op dit moment moeizaam. Dit komt door de betonnen put die onder de grond ligt. Voordat we de rest van de damwandplanken kunnen intrillen moeten we deze constructie eerst met een aparte machine kapot maken (crushen). Ook hier moeten een aantal damwandplanken deels weer worden uitgetild. Zo kunnen we goed bij de betonnen put komen.

We kunnen vooraf maar tot een bepaald niveau onderzoeken uitvoeren in de ondergrond naar bijvoorbeeld kabels en leidingen. Zo liggen er in de omgeving van De Frontier meerdere kabels en leidingen in de grond rondom de zuidelijke damwand. Om deze damwandplanken aan te brengen werken we met strenge eisen en een continue monitoring van kabels en leidingen. Tijdens het aanbrengen van enkele planken bij De Frontier zijn we gestopt met de werkzaamheden om een beter beeld te krijgen van de kabels en leidingen die hier dicht op het damwandtracé liggen.

Zaterdagen

Vanwege de betonnen put bij De Frontier gaat Combinatie Herepoort zaterdag 8 februari en zaterdag 15 februari aan de slag op deze plek. Indien het ‘crushen’ niet het gewenste effect heeft, zullen we een andere methode moeten onderzoeken. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de werkzaamheden.

Foto: Raymond Bos

planning aangepast frontier feb 2020
De planning voor het intrillen van de damwandplanken voor februari 2020

Lees ook: