canvas-20170831_090203_HL Wichersstraat met beeld

Combinatie Herepoort vervangt kabels, leidingen en riool in Verlengde Meeuwerderweg en H.L. Wichersstraat

John31 augustus 2017Zuiderplantsoen


Vanaf maandag 28 augustus tot half november 2017 werkt Combinatie Herepoort in de Verlengde Meeuwerderweg en de H.L. Wichersstraat. Hier gaan we het moer- en persriool vervangen en kabels en leidingen verleggen. Ook brengen we damwanden aan om het nieuwe riool en de kabels en leidingen te beschermen. In verband met de werkzaamheden is de Verlengde Meeuwerderweg (alleen het verlengde van de H.L. Wichersstraat) afgesloten. Vanaf begin volgende week is ook de kruising Winschoterdiep – H.L. Wichersstraat afgesloten. Fietsers kunnen omrijden via het fietstunneltje tussen de Oosterpoort en De Linie of via de Verlengde Lodewijkstraat.

De werkzaamheden zijn nodig als voorbereiding op de aanleg van de verdiepte ligging. De rioleringswerkzaamheden moeten klaar zijn voor de volgende treinvrije periode (17-20 november).

Kabels en leidingen

We zijn begonnen met het verwijderen van het asfalt in de Verlengde Meeuwerderweg. Daarna graven we een sleuf in de weg ter hoogte van de kruising Verlengde Meeuwerderweg – H.L. Wichersstraat. Hier gaan we het oude riool vervangen en kabels en leidingen weghalen of verplaatsen.

Riolering Winschoterdiep en H.L. Wichersstraat

Vanaf 4 september zijn we bezig met de riolering, kabels en leidingen op de kruising van het Winschoterdiep en de H.L. Wichersstraat. Aansluitend werken we aan de riolering in de H.L. Wichersstraat. We werken in vakken vanaf het Winschoterdiep in de richting van de fietstunnel. Bewoners van de H.L. Wichersstraat kunnen parkeren onder de zuidelijke ringweg naast de Meeuwerderbaan en voorlopig ook nog op de parkeerplaats naast de fietstunnel. Deze is te bereiken via de Verlengde Meeuwerderweg-zuidzijde.

Damwanden plaatsen

Rond 11 september starten we op de kruising Verlengde Meeuwerderweg – H.L. Wichersstraat met het intrillen van damwanden. Dit gebeurt over een lengte van ongeveer 35 meter. Hiervoor gebruiken we de damwanden die tijdens de damwandenproef zijn geplaatst aan de noordkant van de H.L. Wichersstraat. De damwanden zijn nodig om het nieuwe riool en de kabels en leidingen te beschermen tijdens de aanleg van de verdiepte ligging. Het (ver)plaatsen van de damwanden duurt circa drie weken en kan trillings- en geluidshinder veroorzaken. De panden hier zijn eerder al van meters voorzien, om in de gaten te houden dat er geen schade ontstaat.

Hinder

De Verlengde Meeuwerderweg is vanaf 28 augustus afgesloten voor auto’s en fietsers. De stoep blijft toegankelijk. De fietstunnel richting Oosterpoort is voorlopig open voor fietsers, zolang het Winschoterdiep gestremd is. De Verlengde Lodewijkstraat is gewoon toegankelijk voor alle verkeer. De werkzaamheden zijn alleen overdag, tussen 07.00 en 19.00 uur. De omwonenden zijn met brieven geïnformeerd over de werkzaamheden. Halverwege september krijgen de omwonenden een brief met de actuele stand van zaken.


Lees ook: