canvas-20170613_JvK_ThomasNoltel_3

Proef met damwanden aan de H.L. Wichersstraat

John Brouwer2 juni 2017Zuiderplantsoen


Meten is weten: onder dat motto voert Combinatie Herepoort half juni twee weken een proef uit met het plaatsen van damwanden. Dit gebeurt aan de H.L. Wichersstraat, op het terrein tegen de ringweg aan, waar rond de jaarwisseling woningen zijn afgebroken. Op deze plek wordt straks een deel van de verdiepte ligging aangelegd. “Deze proef geeft ons een unieke kans om erachter te komen wat de beste manier is om de damwanden te plaatsen, met zo min mogelijk hinder en risico’s voor de omgeving.” Aldus Thomas Nolte, hoofduitvoerder van de verdiepte ligging bij aannemer Combinatie Herepoort.

Een groot deel van de zuidelijke ringweg wordt verdiept aangelegd. Tussen het Europaplein en de Hereweg verdwijnt de weg zo’n 6 meter onder de grond. “Voordat we kunnen beginnen met graven, moeten eerst aan alle kanten damwanden komen. Dat zijn stalen ‘planken’ van zo’n 1,40 meter breed en 25 meter lang. Er moeten hier dus honderden van die planken de grond in. Door deze proef kunnen we allereerst testen hoe makkelijk of minder makkelijk dat gaat. Daarmee krijgen we ook een reëel beeld van wat de beste techniek is om hinder voor de direct omwonenden zo veel mogelijk te beperken.”

Meten is weten, ook voor de omwonenden

De proef met de damwanden biedt de kans om in de praktijk eventuele hinder voor de woningen in de directe omgeving te meten. “Voor geluid, trillingen en eventuele beweging in de grond gelden allerlei rekenmodellen. Op basis daarvan en natuurlijk door ervaring en voorspellingen weten we exact wat het werk voor hinder oplevert”, zegt Thomas Nolte. “Die theorie toetsen we in de omgeving van de H.L. Wichersstraat in de praktijk. Er komen allerlei meters aan de woningen en in de buurt, zodat we een reëel beeld krijgen van hoe betrouwbaar deze voorspellingen zijn.”

Bouwkundige vooropname

Levert de aanleg van de verdiepte ligging risico’s op voor de panden in de directe omgeving? “Het mooiste antwoord is natuurlijk: nee. Maar er bestaat altijd een zeker risico op schade aan de panden. Dat kan te maken hebben met onze werkzaamheden, maar ook met de kwaliteit van de huizen zelf. Daarom laten wij voordat we beginnen een bouwkundige vooropname maken. Dat gebeurt door een onafhankelijk bureau. Dat bureau maakt een rapport op en dat wordt gedeponeerd bij de notaris. Mocht er toch schade zijn, dan heeft de eigenaar een onafhankelijk rapport om te bewijzen dat er bij aanvang van de werkzaamheden geen scheuren of zoiets waren.” Ook worden er hoogteboutjes geplaatst en meters om geluid en trillingen te meten. “Sommige omwonenden schrikken daarvan. Ik wil graag hun zorgen wegnemen. We verwachten geen schade, maar we hebben hier een locatie waar we proeven kunnen doen. Die gelegenheid grijpen we aan.”

Proefsleuf

Naast de damwanden wordt een proefsleuf gegraven, om met eigen ogen de ondergrond te kunnen zien. “We weten op basis van onderzoek wat de ondergrond hier is. Het gaat om een laag keileem uit de tijd dat de Hondsrug gevormd is, met daaronder zand. Maar het is altijd goed als je dit zelf kunt constateren. We doen bovendien een pompproef om een nog beter beeld te krijgen van de ondergrond en om de grondwaterstand tijdens de bouw beter te kunnen reguleren. Met deze proef zijn we nog beter voorbereid op de bouw van de verdiepte ligging.”

Op de hoogte blijven van de werkzaamheden rond het toekomstige Zuiderplantsoen (Herewegbuurt, Oosterpoort, De Linie, De Meeuwen & Europapark)? Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief.


Lees ook: