canvas-Tijdelijke weg Van Eedenstraat

Ontwerpbesluit tijdelijke wegen ter inzageNog tot 22 maart 2017 ligt het Ontwerpbesluit tijdelijke wegen ter inzage. In deze periode kunt u een zienswijze indienen.

Zoals in november 2016 bekend is gemaakt, gaat Combinatie Herepoort tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg vier tijdelijke wegen aanleggen. Dat zorgt voor een stabiele en veilige verkeerssituatie en geeft de aannemer de ruimte om snel de nieuwe wegen en viaducten te bouwen. In februari heeft Combinatie Herepoort hierover vier inloopbijeenkomsten georganiseerd.

Ontwerpbesluit

Voor de aanleg van de tijdelijke wegen heeft Combinatie Herepoort in november 2016 een omgevingsvergunning aangevraagd. De gemeente heeft hierover op 8 februari 2017 een Ontwerpbesluit genomen. Het besluit ligt zes weken ter inzage bij de gemeente, dus tot 22 maart 2017. Tot die datum kunt u uw zienswijze indienen.

Vier tijdelijke wegen

Het gaat om de volgende vier tijdelijke wegen:

1 Tijdelijke weg op de noordbaan
Deze tijdelijke weg is nodig om de bouw van het verdiepte weggedeelte tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep mogelijk te maken. De weg wordt in 2018 in gebruik genomen en blijft bestaan tot het voorjaar van 2021.

Tijdelijke weg Meeuwerderbaan
Impressies van de tijdelijke weg op de noordbaan, gezien vanaf de Meeuwerderbaan.
Tijdelijke weg Sterrebosstraat
Impressies van de tijdelijke weg op de noordbaan, gezien vanaf de Sterrebosstraat/Waterloolaan.
Tijdelijke weg Verlengde Oosterweg
Impressies van de tijdelijke weg op de noordbaan, gezien vanaf de Verlengde Oosterweg.

2 Tijdelijke omleiding van de A28 bij de Brailleweg
In 2018 komt er een tijdelijke omleiding langs de oostkant van het huidige viaduct over de Brailleweg. Hierdoor kan dit viaduct in één keer gebouwd worden.

Tijdelijke weg Van Eedenstraat
Impressies van de tijdelijke omleiding van de A28, gezien vanaf de Van Eedenstraat/Multatulistraat.

3 Tijdelijk kruispunt bij het Julianaplein
Vanaf het voorjaar van 2019 tot het voorjaar van 2021 maakt het verkeer gebruik van een tijdelijk kruispunt aan de zuidoostkant van het huidige Julianaplein.

Tijdelijke weg invasiestraat
Impressies van het tijdelijke kruispunt bij het Julianaplein, gezien vanuit de Invasiestraat.

4. Tijdelijke omleiding bij Vrijheidsplein
Vanaf het voorjaar van 2018 tot 2021 wordt het verkeer vanaf de westelijke ringweg richting het Julianaplein omgeleid via een tijdelijke lus nabij de aansluiting Laan Corpus den Hoorn.

Vervolg

Na 22 maart 2017 ziet het proces er als volgt uit:

  • Na zes weken neemt het college van B&W een definitief besluit, mede op basis van een afweging van de ingediende zienswijzen. Het college van B&W beantwoordt de zienswijzen in een nota ‘Reactie en commentaar’, die samen met het besluit wordt gepubliceerd. In de nota kunt u lezen of er iets met de zienswijzen wordt gedaan, zo ja wat dan en zo nee waarom niet.
  • Het definitieve besluit wordt ter inzage gelegd. Als u het niet eens bent met het definitieve besluit, dan kunt u binnen zes weken beroep instellen bij de Rechtbank.
  • Na het besluit van de Rechtbank bestaat er nog de mogelijkheid in hoger beroep te gaan bij de Raad van State.

Lees ook: