canvas-Tijdelijke weg Meeuwerderbaan

Inloopbijeenkomsten over tijdelijke wegenCombinatie Herepoort heeft omwonenden van de zuidelijke ringweg per brief uitgenodigd voor vier inloopbijeenkomsten in februari over de aanleg van tijdelijke wegen. Hierin wil de aannemerscombinatie de bewoners nader informeren en antwoord geven op vragen over bijvoorbeeld parkeren, rijroutes, planning en werktijden. Ook vraagt Combinatie Herepoort de bewoners met welke specifieke zaken ze in de wijk rekening moeten houden.

In de zomer van 2017 gaat de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen van start. Combinatie Herepoort werkt momenteel de plannen uit over hoé ze de werkzaamheden gaan uitvoeren. Bij de ombouw is het nodig op een aantal plekken tijdelijke wegen aan te leggen. Dat heeft gevolgen voor de omwonenden en gebruikers van de wegen, parkeerplaatsen en fiets- en voetpaden.

Combinatie Herepoort en Aanpak Ring Zuid organiseren daarom inloopbijeenkomsten voor bewoners van De Wijert, de Rivierenbuurt, Grunobuurt/Corpus den Hoorn en het toekomstige Zuiderplantsoen. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom.

Inloopbijeenkomst De Wijert

Dinsdag 7 februari 2017, 16.00 tot 20.30 uur
Innovatiewerkplaats Helpman/De Wijert, Van Schendelstraat 9
Uitnodigingsbrief (pdf, 324 kB)

Inloopbijeenkomst Rivierenbuurt

Woensdag 8 februari 2017, 16.00 tot 19.30 uur
MFC De Stroming, Merwedestraat 54
Uitnodigingsbrief (pdf, 325 kB)

Inloopbijeenkomst Grunobuurt/Corpus den Hoorn

Dinsdag 14 februari 2017, 16.00 tot 20.30 uur
Combinatie Herepoort, Laan Corpus den Hoorn 102-4
Uitnodigingsbrief (pdf, 324 kB)

Inloopbijeenkomst Zuiderplantsoen

Donderdag 16 februari 2017, 16.00 tot 19.30 uur
Buurtcentrum Poortershoes, Oosterweg 13
Uitnodigingsbrief (pdf, 324 kB)

Let op: per ongeluk zijn in de wijk Corpus den Hoorn verkeerde brieven bezorgd. De bewoners krijgen zo snel mogelijk een nieuwe brief met daarin de juiste datum en locatie van de inloopbijeenkomst.


Lees ook: