canvas-5_meeuwerderweg_tijdelijk

Tijdelijke wegen zorgen voor stabiele verkeerssituatieTijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg gaat Combinatie Herepoort op vier plekken een tijdelijke weg aanleggen. Dat zorgt voor een stabiele en veilige verkeerssituatie en geeft de aannemer de ruimte om snel de nieuwe wegen en viaducten te bouwen. Combinatie Herepoort heeft hiervoor een vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente, die op 30 november 2016 is gepubliceerd. De aannemer spant zich in om de tijdelijke wegen met zo weinig mogelijk overlast en zo stil, schoon, veilig en snel mogelijk aan te leggen.

Hoe kun je een weg vernieuwen terwijl het verkeer moet blijven doorrijden? Combinatie Herepoort kiest in haar aanpak voor het aanleggen van tijdelijke wegen, die het verkeer om de werkzaamheden heen leiden. “Dat betekent dat we de bouwwerkzaamheden en het verkeer langdurig van elkaar scheiden”, legt omgevingsmanager Bert Kramer van Combinatie Herepoort uit. “Voor automobilisten is het voordeel dat er de komende jaren een stabiele verkeerssituatie is. Ze worden niet om de haverklap geconfronteerd met een nieuwe situatie. Dat is veel veiliger. Voor de omgeving is het voordeel dat we sneller kunnen bouwen. We hoeven onze bouwmethode niet aan te passen aan het passerende verkeer. De bouw van het verdiepte weggedeelte bijvoorbeeld, kan daardoor een jaar korter duren dan eerst gedacht. Dat betekent een jaar minder hinder voor het verkeer en een jaar minder overlast voor de omwonenden.”

Kramer is zich er goed van bewust dat de ombouw van de zuidelijke ringweg impact heeft op de omgeving. “Daarom hebben we voor de omwonenden op 10 november informatiebijeenkomsten gehouden. In woord en beeld hebben we toegelicht wat de ombouw voor hen betekent. We streven er uiteraard naar om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Zo komen er geluidsschermen langs de tijdelijke wegen. In de komende tijd blijven we met de omwonenden in gesprek en betrekken we ze bij de voortgang.”

Tijdelijke weg op de noordbaan

De eerste tijdelijke weg is nodig om de bouw van het verdiepte weggedeelte tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep mogelijk te maken. In het najaar van 2017 wordt de noordbaan van de zuidelijke ringweg tot een tijdelijke weg uitgebouwd. De tijdelijke weg heeft in beide richtingen twee versmalde rijstroken en loopt vanaf ongeveer de Zuiderbegraafplaats tot aan de parallelweg van de Europaweg. De aanleg start in het najaar van 2017 vanaf het Europaplein. De weg wordt in fasen aangelegd richting het Julianaplein. De aanleg gaat nog door als de werkzaamheden op de ring eind 2017 zijn gestart. Vanaf begin 2018 gaat het verkeer over deze tijdelijke weg rijden. Daama kan de zuidbaan van de zuidelijke ringweg worden afgebroken. Hier bouwt Combinatie Herepoort het verdiepte weggedeelte in een keer. De verdiepte ligging wordt uiterlijk het eerste kwartaal van 2021 in gebruik genomen.

plattegrond tijdelijke weg op noordbaan
De tijdelijke weg op de noordbaan, vanaf ongeveer de Zuiderbegraafplaats tot aan de parallelweg bij de Europaweg.
Tijdelijke weg Sterrebosstraat
De tijdelijke weg en de definitieve situatie gezien vanuit de Sterrebosstraat. Dit is een zijstraat van de Waterloolaan.
Tijdelijke weg Verlengde Oosterweg
De veranderingen gezien vanaf de Verlengde Oosterweg, een zijstraat van de Waterloolaan.
Tijdelijke weg Meeuwerderbaan
De veranderingen bij Meeuwerderbaan. Deze weg ligt in de Oosterpoortwijk, parallel aan de zuidelijke ringweg.

Tijdelijke omleiding van de A28 bij de Brailleweg

In 2018 komt er een tijdelijke omleiding langs de oostkant van het huidige viaduct over de Brailleweg. Hierdoor kan dit viaduct in één keer gebouwd worden. Langs de tijdelijke omleiding komen geluidsschermen.

Tijdelijke weg Van Eedenstraat
De tijdelijke omleiding en de definitieve situatie gezien vanuit de Van Eedenstraat in De Wijert-Noord.

Tijdelijk kruispunt bij het Julianaplein

Vanaf het voorjaar van 2019 tot het voorjaar van 2021 maakt het verkeer gebruik van een tijdelijk kruispunt aan de zuidoostkant van het huidige Julianaplein. Dit tijdelijke kruispunt krijgt de vorm van een T-splitsing, met verkeerslichten. Er komt een tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal voor het verkeer vanuit en naar de richting Drachten. Het verkeer dat vanuit het zuiden komt (A28), kan zonder verkeerslichten rechtsaf slaan richting Hoogezand. In het voorjaar van 2021 is het vernieuwde Julianaplein volledig open voor verkeer.

Wanneer het tijdelijke kruispunt in gebruik is, wordt daarnaast het nieuwe Julianaplein gebouwd.

plattegrond tijdelijk julianaplein
Het tijdelijke kruispunt bij het Julianaplein.
Tijdelijke weg invasiestraat
De tijdelijke omleiding en de eindsituatie gezien vanuit de Invasiestraat in De Wijert-Noord. Dit is een zijstraat van de Laan van de Vrede, westelijk van het Julianaplein.

Tijdelijke omleiding bij Vrijheidsplein

Vanaf het voorjaar van 2018 tot 2021 wordt het verkeer vanaf de westelijke ringweg richting het Julianaplein omgeleid via een tijdelijke lus nabij de aansluiting Laan Corpus den Hoorn. Daar gaat het verkeer onder de ringweg door. Vervolgens rijdt het verkeer via een tijdelijke oprit de ringweg op, ter hoogte van het Vrijheidsplein.

plattegrond tijdelijke weg Vrijheidsplein
De tijdelijke omleiding bij het Vrijheidsplein.

Lees ook: