canvas-Groningen-West_fietsverbinding

Woensdag uitspraak Raad van State over zuidelijke ringweg

John17 oktober 2016


De Raad van State heeft bekend gemaakt dat ze op 19 oktober 2016 uitspraak doet over de beroepen en de zienswijzen op het Tracébesluit en het Wijzigingsbesluit. Afgelopen week had de Raad van State de termijn waarin ze uitspraak zou doen, nog met zes weken verlengd.

De uitspraak wordt op woensdagochtend bekend gemaakt op de website van de Raad van State. Aanpak Ring Zuid zal via haar eigen website zo snel mogelijk met een reactie komen.

De uitspraak gaat over de vier zienswijzen en het beroep die zijn ingediend tegen het Wijzigingsbesluit en het Tracébesluit. Als de Raad van State de zienswijzen en het beroep verwerpt, is het Tracébesluit voor de zuidelijke ringweg definitief.

De Raad van State geeft op haar eigen website een samenvatting van de beroepsprocedure (zie het derde blokje).


Lees ook: