canvas-Laan Corpus den hoorn vanuit het westen

Raad van State ontvangt vijf reacties op Wijzigingsbesluit

John8 april 2016


Op het Wijzigingsbesluit van de zuidelijke ringweg zijn bij de Raad van State in totaal vijf reacties binnengekomen. Het gaat om vier zienswijzen en één beroep. De Raad van State gaat deze nu bestuderen. Rond de zomer wordt de einduitspraak verwacht.

Voor de ombouw van de zuidelijke ringweg is in september 2014 een Tracébesluit vastgesteld. Hiertegen werden 15 beroepschriften ingediend. In september 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een (tussen)uitspraak gedaan. De Raad van State besliste dat het Tracébesluit binnen 24 weken op vijf punten beter gemotiveerd of aangepast moest worden. Dit heeft geleid tot het Wijzigingsbesluit, dat op 12 februari 2016 door de minister is vastgesteld. Wie het hier niet mee eens was, kon binnen zes weken beroep aantekenen tegen het wijzigingsbesluit.

Vijf personen of organisaties hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Vier hiervan hadden al een beroep ingesteld tegen het Tracébesluit. Deze ‘appellanten’ reageren nu op de aangebrachte wijzigingen. Daarnaast heeft één nieuw persoon beroep ingediend op het Wijzigingsbesluit.


Lees ook: