canvas-Zuiderplantsoen - Hereweg (2)

Zitting Raad van State over Wijzigingsbesluit op 1 september

John20 juni 2016


De Raad van State houdt op 1 september een zitting over het Wijzigingsbesluit voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Op dit Wijzigingsbesluit zijn bij de Raad van State in totaal vijf reacties binnengekomen. Het gaat om vier zienswijzen en één beroep. In principe doet de Raad van State binnen zes weken na de zitting een definitieve uitspraak.

Voor de ombouw van de zuidelijke ringweg is in september 2014 een Tracébesluit vastgesteld. Hiertegen werden 15 beroepschriften ingediend. In september 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een (tussen)uitspraak gedaan. De Raad van State besliste dat het Tracébesluit binnen 24 weken op vijf punten beter gemotiveerd of aangepast moest worden. Dit heeft geleid tot het Wijzigingsbesluit, dat op 12 februari 2016 door de minister is vastgesteld. Belanghebbenden konden beroep aantekenen tegen het wijzigingsbesluit.

Vijf personen of organisaties hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Vier hiervan hadden al een beroep ingesteld tegen het Tracébesluit. Deze ‘appellanten’ reageren nu op de aangebrachte wijzigingen. Daarnaast heeft één nieuw persoon beroep ingediend op het Wijzigingsbesluit.


Lees ook: