canvas-Julianaplein vanuit het westen

Tracébesluit zuidelijke ringweg op onderdelen aangepast

John17 februari 2016


Het plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg is door de minister op enkele punten aangepast en op andere punten beter onderbouwd. Dit is gebeurd op verzoek van de Raad van State. Naar verwachting zal de Raad van State tegen de zomer een definitief oordeel vellen. Dan is bekend of de ombouw van de zuidelijke ringweg doorgaat.

Voor de ombouw van de zuidelijke ringweg is in september 2014 een Tracébesluit vastgesteld. Tegen dit Tracébesluit zijn zienswijzen en beroepschriften ingediend. In september 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een (tussen)uitspraak gedaan. De Raad van State besliste dat het Tracébesluit binnen 24 weken op vijf onderdelen opnieuw bekeken moest worden. Dit heeft geleid tot het wijzigingsbesluit, dat op 12 februari 2016 door de minister is vastgesteld. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken beroep aantekenen tegen het wijzigingsbesluit.

De belangrijkste wijzigingen in het kort

Verkeersveiligheid
Onafhankelijke experts hebben het ontwerp van de zuidelijke ringweg beoordeeld op verkeersveiligheid. Deze veiligheidsaudit heeft geleid tot enkele aanpassingen in het wegontwerp.

Onderzoek behoud fietstunnel bij De Papiermolen
Er komt geen nieuwe fietstunnel tussen de Rivierenbuurt en De Papiermolen. Alle mogelijkheden die hiervoor zijn onderzocht, stuiten op grote bezwaren.

Locatie voetgangersbrug
De exacte plek voor de toekomstige voetgangersbrug tussen de Rivierenbuurt en zwembad De Papiermolen is vastgelegd. Ook worden er maatregelen genomen om de privacy van de omwonenden te waarborgen.

Geluidsscherm woning Papiermolenlaan
Er komt een geluidsscherm bij een woning aan de Papiermolenlaan. Dat geluidsscherm kwam ten onrechte niet voor in het Tracébesluit van september 2014.

Routes voor vleermuizen
Onder meer langs de nieuwe voetgangersbrug kunnen vleermuizen ook in de toekomst de zuidelijke ringweg goed passeren in de buurt van De Papiermolen.

Lees hier meer informatie over de wijzigingen.

Inloopbijeenkomsten

Wie vragen heeft over de wijzigingen, is van harte welkom op de inloopbijeenkomsten op donderdag 25 februari en woensdag 9 maart in de Puddingfabriek (Viaductstraat 3). Medewerkers van projectorganisatie Aanpak Ring Zuid zijn hier aanwezig om vragen te beantwoorden. Binnenlopen kan van 16.00 tot 21.00 uur.

Meer informatie

Meer informatie over de wijzigingen is te lezen in het nieuwsbrief (pdf, 8.5 MB) (pdf) van Aanpak Ring Zuid verschenen. Deze wordt huis-aan-huis verspreid in de zuidelijke stadsdelen in de omgeving van de ringweg.

Inspraakdocumenten

Hieronder een overzicht van de officiële inspraakdocumenten.

Deel I Tracébesluit (aangepast) (pdf)
II Tracébesluit kaart 00 (pdf)
II Tracébesluit kaart 01 (pdf)
II Tracébesluit kaart 03 (pdf)
II Tracébesluit kaart 06 (pdf)
II Tracébesluit kaart 09 (pdf)
II Tracébesluit kaart 15 (pdf)
Deel III Toelichting Tracébesluit (pdf)

Bijlage 1 Verkeersveiligheidsaudit (pdf)
Bijlage 2A Akoestisch onderzoek Papiermolenlaan 2 (pdf)
Bijlage 2B Resultaten akoestisch onderzoek op referentiepunten (pdf)
Bijlage 2B2 Figuren Papiermolenlaan (pdf)
Bijlage 3 Tekeningen en figuren van de fietstunnel, voetgangersbrief en de vleermuisverbinding (pdf)

Inzagelocaties

De inspraakdocumenten zijn ook in te zien op de volgende locaties:

  • Gemeente Groningen: Harm Buiterplein 1
  • Provincie Groningen: Martinikerkhof 12
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Plesmanweg 1-6, Den Haag

Beroep instellen

Belanghebbenden kunnen tegen de voorgestelde wijzigingen in beroep gaan bij de Raad van State. De beroepsprocedure begint donderdag 18 februari en eindigt op woensdag 30 maart.


Lees ook: